Oprogramowanie

Na serwerach Uczelnianego Centrum Informatyki znajduje się duża ilość oprogramowania. Korzystanie z tego oprogramowania jest dopuszczalne wyłącznie na komputerach Uczelnianego Centrum Informatyki, chyba że na dane oprogramowania została zakupiona licencja na całą uczelnię.

Aby sprawdzić czy na dane oprogramowanie zakupiona została licencja obejmująca całą uczelnię, należy skontaktować się z p. Januszem Pilchem z p.419 w UCI (tel. 28-53).

Zabronione jest kopiowanie oprogramowania zainstalowanego na serwerach Uczelnianego Centrum Informatyki bez uzyskania wcześniej zgody!

Powyższe nie dotyczy oprogramowania objętego licencją GNU, czyli darmowego, stanowiącego dużą część programów zainstalowanych na serwerach Unixowych, jednak przed skopiowaniem programu należy upewnić się że jest on faktycznie dostępny na zasadach GNU.