Licencje dostępne wyłącznie dla pracowników z możliwością instalacji tylko na komputerach Uczelni:

MATLAB - jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla inżynierów i naukowców, umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran. Matlab może być instalowany na komputerach pracowniczych jak i w laboratoriach komputerowych.

Informacje na stronie http://home.agh.edu.pl/~matlab.

Dostępne toolboxy:

 • Simulink
 • Communications Blockset (Transitioned)
 • Communications System Toolbox
 • Computer Vision System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Embedded Coder
 • Embedded IDE Link (Transitioned)
 • Embedded IDE Link CC (Transitioned)
 • Extended Symbolic Math Toolbox (Transitioned)
 • Filter Design Toolbox (Transitioned)
 • Financial Derivatives Toolbox (Transitioned)
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Toolbox
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Gauges Blockset
 • Global Optimization Toolbox
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LMI Control Toolbox (Transitioned)
 • MATLAB Builder NE
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB® Builder for COM (Transitioned)
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Mu-Analysis and Synthesis Toolbox (Transitioned)
 • Neural Network Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Real-Time Windows Target
 • Real-Time Workshop Ada Coder (Discontinued)
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimMechanics
 • SimPowerSystems
 • Simscape
 • Simulink
 • Simulink Control Design
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Fixed Point  
 • Simulink Response Optimization (Transitioned)
 • Simulink Veriication and Validation
 • Simulink® Accelerator (Transitioned)
 • Simulink® Performance Tools (Transitioned)
 • Spline Toolbox (Transitioned)
 • Statelow
 • Statelow Coder (Transitioned)
 • Statistics Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identiication Toolbox
 • Target Support Package (Transitioned)
 • Target Support Package TC6 (Transitioned)
 • Wavelet Toolbox
 • xPC Target


STATGRAPHICS - Pakiet ułatwiający prowadzenie statystycznej analizy danych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. W szczególności umożliwia przygotowanie ankiet, porównywanie danych, interpretację i analizę danych, analizę wariancji, testowanie hipotez, opracowanie błędów, tworzenie tablic,graficzne przedstawienie wyników.


ESET NOD - program antywirusowy do ochrony komputerów AGH, używanych przez pracowników AGH. UCI dysponuje licencją dla ograniczonej liczby komputerów i nie udostępnia jej do zabezpieczania laboratoriów i innych komputerów ogólnodostępnych dla studentów. Licencję można pobrać ze strony http://panel.agh.edu.pl.

 

ORIGIN jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Szereg narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać importu danych i umieścić je w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.