• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Współpraca naukowa z zagranicą prof. Ryszarda Tadeusiewicza

 

Uniwersytety i Instytuty Naukowe z którymi permanentnie lub okresowo prowadzi współpracę

 • The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (Piscataway, USA)
 • Toledo University (Toledo, Ohio, USA),
 • George Mason University (Fairfax, Virginia, USA),
 • The Institution of Electrical Engineers (London, UK),
 • Deakin University (Geelong, Australia),
 • DESY (Hamburg, D),
 • Technical University of Genova (I),
 • CERN (Geneva, CH),
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH),
 • Ecole des Mines de Paris (F)
 • ICPI (Lyon, F),
 • INSA (Lyon, F),
 • Bristol University (UK),
 • Birmingham University (UK),
 • Technische Universitaet - (Ilmenau D),
 • Universitade de Aveiro (P),
 • Universidad de Velencia (ES).
 • Keio University (Yokohama, JP)
 • Waseda University (Tokyo, JP),
 • Nara Institute of Science and Technology (JP)
 • University of Tokyo (JP),
 • Osaka Electro-Communication University (JP)
 • RIKEN Brain Science Institute (Saitama JP)
 • Qualcomm CDMA Technologies (San Diego, USA)

Funkcje i zadania związane ze współpracą międzynarodową

(udziały w komitetach redakcyjnych czasopism oraz w radach naukowych konferencji naukowych zestawiono w innych plikach)

 

 • Członek komitetu organizacyjnego i przewodniczący sekcji Computer Vision w międzynarodowym programie badawczo-dydaktycznym TEMPUS JEP 0962 - od 1991 do 1993 roku
 • Członek komitetu organizacyjnego i główny wykonawca zadania nr 6 Computer Vision and Image Processing w międzynarodowym programie badawczo-dydaktycznym TEMPUS SJEP 07181-94 - od 1994 do 1997 roku
 • Członek komitetu organizacyjnego Tempus-Phare Coherence i przewodniczący sekcji Image Processing w międzynarodowym programie TEMPUS SJEP 07648-94 "Courseware-Oriented Higher Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering - COHERENCE", - od 1994 do 1997 roku
 • Członek Zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (Moskwa) od 2000 roku
 • Member of International Neural Network Society (Washington D.C. member ID# 7459) from 1992
 • Senior member of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE senior member No. 40080704) - Signal Processing Society - from 1993
 • Member of Society on Engineering in Medicine and Biology; The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (senior member No. 40080704) - from 1994
 • Member of ACM - Association of Computing Machinery. (professional ACM member No. 4892949) - from 1997
 • Member of Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (Regular SPIE member No. 00541415) - from 2000
 • Member of the IEEE Technical Committee on Multimedial Computing - from 1994
 • Member of IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real-Time Control (from 1994 to 2002) and Technical Committee on Computers for Control (from 2003 to 2005)
 • Member of IEEE CAS (Circuits and Systems Society), from 1997
 • Member of IEEE ComSoc (Communications Society), from 1997
 • Member of IEEE CS (Computer Society), from 1997
 • Member of IEEE SPS (Signal Processing Society), from 1997
 • Member of SCAR (Society for Computer Applications in Radiology), from 1997
 • Member of the New York Academy of Science (member ID# 375575) od 1994 roku
 • Member of the Planetary Society, from July 1, 1996
 • Member of the National Geograhic Society, from July 1, 1996
 • Member of the Rotary International, District 2230, from August 1, 2003
 • Member of the Kosciuszko Foundation’s Tadeusz Sendzimir Centennial Award Advisory Committee from 2002
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation", from 2002
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Materials Characterization by Electron Microscopy", from 2002
 • Member of the International Advisory Board for grants of the International Computer Science Institute (Berkeley, California) od 1994 do 1999 roku
 • Head of Polish Advisory Board for grants of the Weizmann Institute of Science, from 2002
 • Członek tytularny Academie Europeenne des Seciences, des Arts et des Letters (Paryż) od 2003 roku
 • Member of the IASTED (The International Association of Science and Technology for Development) Technical Committee on "Neural Networks", 2003-2006

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza