• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Ważniejsze opublikowane drukiem omówienia twórczości prof. R. Tadeusiewicza

(wykaz w trakcie tworzenia - wysoce niekompletny, zwłaszcza w okresie przed 2003 rokiem)

 

   

  2005

 1. Barbara Rozkrut: Wielki umysł, wielki człowiek. Nowiny Gliwickie, nr 27, 07.07.2005, str. 13

 2. Jan Dobrowolski: 15 lat Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 141, Maj 2005, str. 8

 3. Antoni Niederliński: Nadania tytułu i godności doktora honoris causa Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Z życia Politechniki Śląskiej, nr 9 (149), 2005, ss. 3-5

 4. Wojciech Grega: Nowe Książki - Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela, Medical Image Understanding Technology, PAR (Pomiary - Automatyka - Robotyka), nr 1/2005, str. 43

 5. Jan W. Dobrowolski: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk, Biuletyn Informacyjny AGH, nr 141, 2005, str. 4

 6. Józef Korbicz: Podczas Święta Uniwersytetu Profesor Ryszard Tadeusiewicz otrzyma godność doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. UZ - Miesięcznik Społeczności Akademickiej, nr 6 (134), 2005, str. 4

 7. Ewa Chojnicka: Z wielką pasją i skutecznością rozwija badania naukowe oraz integruje środowiska wokół nowych kierunków badań (Doktorat honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza), Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 81, maj 2005, ss. 18-19

   

  2004

 8. Olgierd Hryniewicz, Piotr Kulczyki: Book review - Medical Image Understanding Technology by Ryszard Tadeusiewicz and Marek Ogiela, Control and Cybernetics, vol. 33, nr 3, 2004, pp. 525-526

 9. Marek Kurzyński: Book Review - Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela, Medical Image Understanding Technology, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 14, nr. 4, 2004, pp. 559-560

 10. Gabryela Januszewska, Barbara Brandt-Golecka: Doktorzy Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, OWPW, Wrocław 2004, ss. 211-216

 11. Anna Timofiejczuk: Sympozjum AI-METH 2004 - Referat zaproszony prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Z życia Politechniki Śląskiej, nr 3 (143), 2004, ss. 18-20

 12. Tadeusz Uhl: Medical image understanding technology, Pomiary - Automatyka - Kontrola, nr. 11, 2004, str. 15

 13. Jaime Pozo Cisternas: Profesor titular doktor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz, Joranda de Ciencia Polaca, Univesidad La Serena (Chile), pp. 221-225

   

  2003

 14. Anna Bilska: Rozum w maszynie, Sprawy Nauki, nr 3 (88), 2003, ss. 13-14

 15. Wanda Takuska-Mróz: Recenzja książki Ryszarda Tadeusiewicza "Społeczność Internetu", Humanizacja Pracy, nr 1-2 (211-212), 2003, ss. 109-114

 16. Agata Maksymowicz: Recenzja książki Ryszarda Tadeusiewicza "Społeczność Internetu", Studia Socjologiczna nr 2/2003, ss. 168-175

   

  2002

 17. Piotr Kurzydło: Poradnik Internauty, omówienie książki R. Tadeusiewicz "Społeczność Internetu", Zeszyty Prasoznawcze, XLV, nr 1-2, 2002, ss. 179-181

 18. Janusz Morobitzer: Internet w refleksji humanistycznej, omówienie książki R. Tadeusiewicz "Społeczność Internetu", Konspekt, nr 11, 2002, ss. 165-166

   

  2001

 19. Andrzej Frączek, Rudolf Klimek: Ocena książki Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J.: "Biometria". Ginekologia Polska, tom LXVI, zeszyt 1, 2001, ss. 63-64

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza