• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Odznaczenia i godności honorowe
uzyskane przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Najnowsze wyróżnienie: Medal Politechniki Łódzkie

Odznaczenia:

 1. Krzyż Komandorski z gwiazdą OOP - nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dnia 17.10.2019, nr legitymacji 524-2019

 2. Medal złoty za długoletnią służbę - postanowienie nr 280-2009-85 podpisał w dniu 23.09.2009 Prezydent RP Lech Kaczyński

 3. Krzyż Komandorski OOP - nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dnia 11.11.2004, nr legitymacji 271-2004-6

 4. Krzyż Oficerski OOP - nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dnia 24.06.1999, nr legitymacji 143-99-2

 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 59374 nadany przez Ministra Edukacji w dniu 18.05.1993

 6. Srebrny Krzyż Zasługi PRL - nadany za pracę w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym, przyznany w Warszawie w dniu 17.11.1982 roku uchwałą Rady Państwa. Legitymacja nr 2509-82-6 podpisana przez Przewodniczącego Rady Państwa PRL, prof. Henryka Jabłońskiego

Nagrody:

 1. Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009

 2. Nagroda im. prof. Taklińskiego I stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne 2006

 3. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (po 2000 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 1976, 1979, 1981, 1985, 1992, 1997, 2011

 4. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w latach 1980, 1988, 1993, 1995, 2014

 5. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia organizacyjne w latach 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

 6. Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia naukowe w latach 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, <w latach 1996 . 2005 sam pełnił funkcję rektora>, 2006, 2008, 2009, 2011

 7. Nagrody Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne w latach 1977, 1982, 1986, 1991, 1994, <w latach 1996 . 2005 sam pełnił funkcję rektora>, 2006, 2009, 2012

 8. Nagrody Rektora AE za osiągnięcia naukowe w latach 1978, 1987, 1982, 1988, 1989, 1993

 9. Nagrody Rektora AE za osiągnięcia dydaktyczne w latach 1981, 1982, 1988, 1995, 2004, 2006

 10. Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe 1988

Tytuły Honorowe i Wyróżnienia Społeczne

Zagraniczne

 1. Medal "For pioneer of neural networks in Poland" przyznany przez IEEE Neural Network Society - Polish Chapter, Zakopane 07.06.2004
 2. Diloma de Excelenta pentru contributia adusa la promovarea relatiilor de cooperable bilaterala Romano-Polonia, Prefectura Judetului Clui, Februarie 2003 (złoty medal i dyplom w dowód uznania za wybitny wkład w rozwój współpracy polsko-rumuńskiej) nadany w Bukareszcie w dniu 22.02.2003 przez Wojewodę Cluj, Vasile Soporan
 3. Medal Knesetu nadany w Jerozolimie w dniu 14.04.2002 roku decyzją Premiera Izraela Szimona Peresa
 4. Srebrny Medal Prezydenta Republiki Słowackiej, nadany w Bratysławie w dniu 20.03.2002 roku przez Prezydenta Rudolfa Schustera
 5. Srebrny medal W.I. Wiernackiego nadany przez Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych, Moskwa 08.02.2000
 6. Złoty medal "Vi su nghiep khoa hoc va cong nghe" (Za zasługi dla rozwoju Nauki i Technologii) nr 176 przyznany przez Chu Tuan Nha; Cua bo Truong bo Khoa Hoc, Cong Nghe va Moi Truong (Ministra Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu) nadany w Hanoi w dniu 03.09.1999
 7. Medal 100-lecia Narodowej Górniczej Akademii Ukrainy nr 212, nadany uchwałą Rady Naukowej NGAU nr 2 z dnia 29.04.1999 roku podpisaną przez rektora Genadija G. Piwniaka
Krajowe

 1. Tytuł "Popularyzator Nauki 2018 . nagroda główna" przyznany przez Kapitułę Tytułu utworzoną wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową na podstawie decyzji Kapituły Konkursu kierowanej przez byłego Prezesa PAN. Wręczenie w Siedzibie PAP, 07.01.2019

 2. Medal 70-lecia polskiej informatyki przyznany przez Kapitułę powołaną uchwałą XII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego .za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej informatyki. wręczona przez Prezesa Włodzimierza Marcińskiego w Warszawie 16.05.2018

 3. Medal im. Prof. Stanisława Fryzego (nr 353), przyznany decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich .w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie elektryki i informatyki oraz w podziękowaniu za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. wręczony przez Prezesa SEP Piotra Szymczyka 15.06.2017

 4. Tytuł "Człowieka Roku 2016" nadany w wyniku plebiscytu prowadzonego przez Gazetę Krakowską. Kapituła uzasadniła nadany tytuł sentencją "Za wybitne osiągnięcia w zakresie informatyki i automatyki oraz za niestrudzone popularyzowanie nauki". Wręczenie 03.03.2017

 5. Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika "w uznaniu zasług dla Towarzystwa, nauki oraz jej upowszechniania". Tytuł został nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia PTP podjętą w dniu 03.12.2016.

 6. Tytuł "Popularyzator Nauki 2013" przyznany przez Kapitułę Tytułu utworzoną wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową na podstawie decyzji Jury Konkursu kierowanego przez Prezesa PAN. Wręczenie w Siedzibie PAP, 29.01.2014

 7. Medal im. Kotarbińskiego przyznany "w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania" przez Kapitułę Medalu kierowaną przez Prezesa PAN. Wręczenie w Pałacu w Jabłonnej, 01.03.2013

 8. Medal im. Pawła Jana Nowackiego (nr 052) nadany decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP w dniu 15.04.2013

 9. Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa nadany decyzją Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisława Kracika "za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK" wręczony w Warszawie w dniu 20.02.2013

 10. Tytuł Małopolanina Roku 2011. Tytuł przyznano z uzasadnieniem: "Uczonemu światowej sławy, Prezesowi krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, trzykrotnemu rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej, doktorowi honoris causa dwunastu krajowych i zagranicznych uniwersytetów, pionierowi polskiej biocybernetyki, automatyki i informatyki". Przyznająca tytuł instytucja: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Akt nadania podpisał Przewodniczący SGiPM, Kazimierz Barczyk.

 11. Statuetka INFOSTAT 2010 za wybitne dokonania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce - wręczona podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się 17 maja 2010 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, akt nadania podpisał prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr Marek Hołyński

 12. Nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2009 w dziedzinie nauki i techniki, przyznana decyzją Kapituły, akt nadania podpisał Prezydent Miasta Krakowa, Prof. Jacek Majchrowski dnia 10.11.2009

 13. Odznaka "Honoris gratia" przyznana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1172/2009, akt nadania nr 1592 podpisał Prezydent Miasta Krakowa, Prof. Jacek Majchrowski dnia 28.05.2009, wręczenie podczas uroczystości 90-lecia AGH w dniu 29.05.2009

 14. Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu, wręczony podczas uroczystości wręczania Nagrody Polskiego Klubu Biznesu Prezydentowi Estonii Toomasowi Hendrik Ilves na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 24.01.2009

 15. "Nike" - nagroda Allianz 2006 w dziedzinie Nauka, nadana w dniu 07.12.2006 przez Kapitułę w składzie: prof. prof. J. Wyrozumski, J. Żmija, B. Faron, A. Szromlik, S. Krawczyński; akt nadania podpisał Prezes Allianz Polska, J. Lichota

 16. Tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego nadany "w uznaniu zasług dla rozwoju informatyki w Polsce" przez VIII Zajazd PTI 21.05.2005; akt nadania podpisał Prezes PTI, prof. Andrzej Marciniak

 17. Tytuł i statuetka Złotego Inżyniera Pięciolecia 2000-2004 nadany w wyniku ogólnopolskiego plebiscytu czytelników "Przeglądu Technicznego", wręczenie w siedzibie głównej NOT w Warszawie 21.02.2005

 18. Medal Honorowy, nadany w uznaniu zasług dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH decyzją Rady Wydziału z 28.02.2005; akt nadania podpisał Dziekan, prof. Zbigniew Malinowski

 19. Medal 85-lecia PCK nadany za zasługi dla rozwoju i szerzenia idei Czerwonego Krzyża uchwałą Miejskiego Zarządu Rejonowego PCK w Krakowie nr 9/2004 z dnia 18.11.2004; akt nadania podpisany przez Prezesa Marka Górę

 20. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH za zasługi dla AGH, nadana w dniu 01.06.2004 przez V Krajowy Zjazd Delegatów SW AGH; akt nadania podpisany przez Przewodniczącego SW AGH prof. dr hab. inż. Stanisława Mitkowskiego oraz Sekretarza dr inż. Zygmunta Kuliga

 21. Tytuł "Złotego inżyniera pięciolecia 2000-2004" nadany na podstawie plebiscytu czytelników "Przeglądy Technicznego - gazety inżynierskiej" w dniu 1.3.2005

 22. Medal Jubileuszowy Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wniosek Kapituły z dnia 24.05.2005 za zasługi dla rozwoju badań naukowych w zakresie diagnostyki technicznej; akt nadania podpisany przez Dziekana Wydziału Prof. dr hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego

 23. Medal "Zasłużony dla Wydziału Zarządzania AGH" - medal nr 2 przyznany decyzję Władz Wydziału, podpisany w dniu 01.07.2004 przez Dziekana Wydziału, prof. dr hab. inż. Wiesława Waszkielewicza

 24. Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego nr 4870, nadana 16.10.2003 przez Zarząd Główny AZS w Warszawie, podpisał Prezes ZG AZS prof. Marian Noga

 25. Medal Collegium Tarnoviense - Per Aspera ad Astra za zasługi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie nadany przez rektora Adama Juszkiewicza 07.10.2002

 26. Złoty medal im. Tadeusza Sendzimira nr 109, nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Podpisał Prezes Piotr Kółeczko,16.05.2002

 27. Medal im. Edwarda Hrabiego Raczyńskiego nadany z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przez Zarząd i Prezesa TPSP 27.10.2002 roku

 28. Odznaka Honorowa PCK III stopnia nr 142479 nadana 10.06.2002 przez Kapitułę Polskiego Czerwonego Krzyża, podpisał Przewodniczący Kapituły Stanisław Bohdanowicz

 29. Medal im. dr Henryka Jordana (nr 5113) nadany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół dzieci 11.12.2001

 30. Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, nadane w Poznaniu 20.10.2001

 31. Medal "Za zasługi dla Akademii Marynarki Wojennej" nadany przez admirała Antoniego Komorowskiego 21.09.2001

 32. Honorowy kord górniczy "Kadra" numer klingi 881/98 nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Górniczego, 04.12.1998

 33. Honorowa szpada górnicza numer klingi 57/98 (dyplom nadania podpisany przez Dyrekcję KWK "Staszic", 04.12.1998)

 34. Stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia (dyplom nadania nr 111/76/98 z upoważnienia Ministra Gospodarki podpisał Jan Szlązak, podsekretarz stanu 04.12.1998)

 35. Złota Odznaka nr 523/88 "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa" nadana przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w dniu 30.05.1988

 36. Złota Odznaka nr 318/86 TWWP nadana przez Prezydium Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej uchwałą z dnia 01.10.1986

 37. Złota Odznaka nr 73 Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego przyznana przez Zarząd Główny PTC w dniu 17.10.1986, podpisał Prezes PTC prof. Robert Staniszewski

 38. Brązowa odznaka OHP nr 12347 nadana za osiągnięcia w pracy wychowawczej z młodzieżą w Ochotniczym Hufcu Pracy, przyznana w Warszawie 07.10.1971 Podpisał Komendant Główny ZMS i ZMW

Medale Honorowe

 1. Plakietka 35 lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego "W podziękowaniu za zaangażowanie w działalność Oddziału Małopolskiego PTI" przyznana prezesa PTI, prof. Mariana Nogę, a wręczona w dniu 28.02.2017 przez Prezesa Oddziału Małopolskiego PTI, dra Marka Valentę

 2. Statuetka "Iskra 2016" nadana decyzją Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH, wręczona w dniu 16.10.2016 przez kierownika CeL, prof. Jana Kusiaka

 3. Kryształowa Barbórka - Nr 5, honorowe wyróżnienie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH wręczył w dniu 11.12.2009 przewodniczący Kapituły, Dziekan Wydziału prof. Piotr Czaja

 4. Medal 90-lecia AGH przyznany uchwałą Senatu AGH i wręczony w dniu 20.06.2009 przez rektora prof. Antoniego Tajdusia w trakcie akademii jubileuszowej

 5. Odznaka 40-lecia Koła Kombatantów przy Akademii Górniczo-Hutniczej nadania decyzją Zarządu Koła, akt nadania podpisał 10.12.2007 Prezes Koła, płk mgr inż. Zbigniew Markowiak

 6. Medal 10-lecia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN nadany uchwałą Senatu tej Szkoły w 2007 roku, akt nadania podpisał 01.10.2007 Rektor, prof. Roman Kulikowski, członek rzeczywisty PAN

 7. Medal 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nadany uchwałą Senatu AWF 31.05.2005; akt nadania podpisał Rektor, prof. Marian Bukowiec

 8. Brązowa statuetka 60-lecia Politechniki Śląskiej nadana uchwałą Senatu Politechniki z dnia 20.05.2005; akt nadania podpisał Rektor P. Śl., prof. Wojciech Zieliński

 9. Medal 60-lecia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach nadana uchwałą Kapituła Medalu Jubileuszowego z dnia 18.05.2005; akt nadania podpisał Dziekan, prof. Leszek A. Dobrzyński

 10. Złota Odznaka Prometeusza nr 008 nadana decyzją Prezydenta Fundacji Prometeusza, Kawalera Orderu Uśmiechu Wiesława Ibeka, nadana w Krakowie 05.06.2005

 11. Medal Ignacego Łukasiewicza nr 3/2003 nadany przez Muzeum Przemysłu Naftowego za kultywowanie historii polskiego przemysłu naftowego, Bóbrka, 22.03.2003

 12. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 39831 nadana za szczególną troskę i opiekę jaką otaczany jest Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w AGH, podpisał Prezezes Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie w dniu 14.04.2003

 13. Medal 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, nadany przez Dziekana Wydziału, prof. Lidię Maksymowicz 15.06.2002

 14. Złoty Medal Jubileuszu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nadany Uchwałą Rady Wydziału ETiT PG 15.10.2002

 15. Medal Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nadany decyzją rektora Tadeusza Markowskiego 12.04.2002

 16. Srebrny medal "W służbie przemysłu" nadany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce decyzją Zarządu SITPH 21.05.2001

 17. Złoty Medal 50-lecia Politechniki Krakowskiej nadany przez Rektora Kazimierza Flagę 27.09.2001

 18. Brązowy Medal 50-lecia Wydziału Odlewnictwa AGH nadany uchwałą Rady Wydziału 20.11.2001 roku podpisaną przez Dziekana prof. Wojciecha Kapturkiewicza

 19. Medal nr 4 upamiętniający nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa AGH, 08.11.2000

 20. Medal 25-lecia KWB Bełchatów nr 750 nadany decyzją Dyrekcji Kombinatu i Prezesa Zarządu, Podpisał Czesław Wojciechowski 19.05.2000

 21. Medal nr 67 "Zasłużony dla Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH" nadany przez Dziekana Wydziału, prof. Andrzeja Goneta w dniu 29.06.2000

 22. Medal im. Prof. Jana Studniarskiego nadany z okazji 90 lat Energetyki Tarnowskiej przez Dyrektora Zakładu, 28.10.2000

 23. Medal 15-lecia Krajowej Rady Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, nadany uchwałą Rady 14.12.1999, podpisał KRN ZNP Piotr Simbierowicz

 24. Egzemplarz nr 2 figury św. Barbary, AGH, 06.06.1999

 25. Odznaka Honorowa nr 252 Stowarzyszenia Wychowanków AGH "Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia i Uczelni", podpisał w dniu 29.10.1999 Przewodniczący prof. Władysław Longa

 26. Złoty Medal Fundacji Prometeusz "Pro publico bono", nadana za pracę na rzecz dzieci specjalnej troski w Krakowie, podpisał Prezes Fundacji Wiesław Ibek dnia 01.01.1999

 27. Medal za zasługi dla Politechniki Krakowskiej nadany przez Rektora Kazimierza Flagę 12.06.1999

 28. Medal nr 12 Jubileuszu 80-lecia Wydziału Górniczego AGH nadany decyzją dziekana Antoniego Tajdusia 24.06.1999

 29. Medal 100 lat Rafinerii Nafty Jedlicze nadany za organizację współpracy nauki z polskim przemysłem naftowym, decyzja Dyrektora Zakładu z dnia 17.04.1999

 30. Medal Pamiątkowy im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, podpisaną w dniu 26.06.1998 przez Prezesa SEP mgr inż. Cypiana Brudkowskiego

 31. Pamiątkowy medal ZNP 90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 55.lecie Utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej nadany przez Prezesa ZNP dr Romana Staszewskiego 21.01.1998

 32. Medal XX-lecia Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza nadany 10.05.1998 roku przez Ignacego Mosia, twórcę Muzeum

 33. Medal 50-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, nadany decyzją Przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Władysława Longi 10.10.1995

 34. Medal 90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego nadany uchwałą Zarządu Głównego ZNP 16.10.1995 roku

 35. Złoty Medal 60-lecia Uczelni nadany decyzją Rektora AGH, prof. Romana Neya 20.10.1979 roku

Inne

 1. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej (pierwsze miejsce w ogólnopolskim otwartym konkursie) nadany w Teatrze Polskim w Warszawie 21.05.2002
 2. Wyróżnienie Echa Krakowa za "Książkę Roku 1988", 29.06.1989
 3. Wyróżnienie Kuriera Polskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki w 1983 roku, 22.02.1984

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza