• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Ważniejsze Nominacje prof. Ryszarda Tadeusiewicza

 1. Powołanie na członka Sekcji Przetwarzania Sygnałów Komitetu Informatyki PAN (powołanie z dnia 18.05.1973 roku, podpisał Przewodniczący Komitetu, prof. Jerzy Seidler)
 2. Powołanie na stanowisko Kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki, 08.11.1974, podpisał rektor AGH, prof. Roman Ney
 3. Powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji, 03.11.1980, podpisał rektor AGH, prof. Roman Ney
 4. Powołanie na stanowisko Kierownika Zakładu Biocybernetyki, 03.11.1980, podpisał rektor AGH, prof. Roman Ney
 5. Powołanie na stanowisko docenta, 28.02.1981, podpisał Minister Szkolnictwa Wyższego i Techniki, prof. Janusz Górski
 6. Powołanie na stanowisko Członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 27.10.1981, podpisał Sekretarz Wydziału IV PAN, prof. Bohdan Ciszewski
 7. Powołanie na członka Rady Instytutu Informatyki UJ, 22.12.1981, podpisał dziekan prof. Andrzej Białas
 8. Powołanie na Kierownika Studium Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli Informatyki, 02.12.1986, podpisał rektor AE, prof. Jerzy Altkorn
 9. Powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej d/s Komputeryzacji Uczelni, 31.01.1991, podpisał rektor AE, prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski
 10. Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego 09.08.1991, podpisał Minister Edukacji Narodowej, prof. Robert Głębocki
 11. Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Antropomotoryki Cybernetycznej, 20.05.1992, podpisał rektor AWF, prof. Jan Szopa
 12. Powołanie na stanowisko Kierownika Pracowni Dydaktyki Informatyki, 27.10.1994, podpisał rektor WSP, prof. Feliks Kiryk
 13. Nadanie stopnia Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia, 04.12.1998, z upoważnienia Ministra Gospodarki podpisał Jan Szlązak, podsekretarz stanu (dyplom nadania nr 111/76/98).

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza