• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
::prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Doktoraty Honoris Causa prof. R. Tadeusiewicza

 

Data przyznania

Przyznający Uniwersytet

Siedziba

Uzasadnienie

Czerwiec 2001

ANSTED (oddział w Malezji - Kula Lumpur)

Siedziba główna:
London

Za wybitny wkład w rozwój biocybernetyki i inżynierii biomedycznej w skali międzynarodowej

Luty 2002

Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukrainy

Dniepro-pietrowsk - Ukraina

Za osiągnięcia naukowe
w zakresie teleinformatyki i telenauczania oraz za ich wykorzystanie do rozwijania współpracy dydaktycznej uczelni polskich i ukraińskich

Październik 2002

Politechnika Częstochowska

Częstochowa

Za osiągnięcia naukowe w zakresie sztucznej inteligencji oraz za stworzenie w Polsce szkoły sztucznych sieci neuronowych

Listopad 2002

Politechnika Wrocławska

Wrocław

Za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz za intensywne promowanie kadr naukowych

Listopad 2003

Narodowy Uniwersytet Nafty i Gazu Ukrainy

Iwano-Frankiwsk - Ukraina

Za wkład w rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej między uczelniami Polski i Ukrainy

18.03.2005

Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Koszyce- Słowacja

Za osiągnięcia naukowe w obszarze informatyki stanowiące znaczący wkład do nauki światowej

12.04.2005

Politechnika Łódzka

Łódź

Za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz za intensywne promowanie kadr naukowych

07.06.2005

Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra

Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki oraz za wkład w powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego

17.06.2005

Politechnika Śląska

Gliwice

Za wkład w rozwój naukowy pracowników Politechniki Śląskiej oraz za rozwijanie i umacnianie współpracy naukowej pomiędzy tradycyjnie bliskimi sobie uczelniami: Politechniką Śląską i AGH

09.05.2008

Akademia Pedagogiczna

Kraków

Wybitnemu uczonemu i badaczowi sztucznych sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. znakomitemu promotorowi młodej kadry naukowej a także Twórcy, propagatorowi oraz badaczowi zastosowań nowych technik informatycznych w nauczaniu

13.05.2008

Politechnika Lubelska

Lublin

QUI SCIENTIAM INFORMATICAM, AUTOMATARIAM, BIOCYBERNETICAM AUXIT, METHODOS INVESTIGANDI FINXIT ET ADEO SCHOLAM QUANDAM IISDEM REBUS COGNOSCENDIS CONDIDIT, QUO ??? INSTRUMENTIS COMPUTATORIIS ADHIBITIS ??? SECRETA HUMANI CORPORIS MENTISQUE APERIRI POSSUNT. VIRUM DE INSTITUTIONE IUVENUM, QUI SE STUDIIS DESERANT POLYTECHNICIS, ET DE POLYTECHNICAE LUBLINENSIS ELECTRONICA ET INFORMATICA EXCOLENDA FACULTATE EXIMIE MERITUM.
(Za wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny)

28.05.2008

Uniwersytet Ekonomiczny

Kraków

Za twórczy wkład w rozwój teorii informatyki w Polsce oraz jej zastosowań w zakresie ekonomii i zarządzania.

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza