Tytuł Człowieka Roku 2016

Ogłoszenie wyniku Krókie przemówienie Kilka okolicznościowych żartów Gratulacje od redakcji Gazety
W gronie laureatów Dyplom Statuetka Gratulacje od Marszałka
Informacja w Gazecie