• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Udział w komisjach przygotowujących wnioski profesorskie

 1. T. Stanisz, AE, Kraków, 1987
 2. S. Nowak, AGH, Kraków, 1988
 3. E. Nawarecki, AGH, Kraków, 1988
 4. T. Grabiński, AE, Kraków, 1988
 5. K. Wala, AGH, Kraków, 1990
 6. R. Włodek, AGH, Kraków, 1990
 7. T. Missala, PIAP, Warszawa, 1990
 8. W. Mitkowski, AGH, Kraków, 1991
 9. L. Maksymowicz, AGH, Kraków, 1992
 10. W. Migdał, IOS, Kraków, 1992
 11. A. Ruszaj, IOS, Kraków, 1992
 12. L. Trybus, Pol. Rzeszowska, 1993
 13. L. Rutkowski, Pol. Częstochowska, 1994
 14. E. Rafajłowicz, Pol. Wrocławska, 1996
 15. W. Mitkowski, AGH, Kraków, 1998
 16. J. Kazimierczak, Pol. Wrocławska, 1999
 17. A. Ligęza, AGH, Kraków 2000
 18. A. Korytowski, AGH, Kraków 2000
 19. P. Grabowski, AGH, Kraków 2000
 20. A. Kowalewski, AGH, Kraków 2000
 21. B. Filipowicz, AGH, Kraków 2000
 22. W. Grega, AGH, Kraków, 2003
 23. A. Adamski, AGH, Kraków, 2003
 24. J. Duda, AGH, Kraków, 2003
 25. W. Byrski, AGH, Kraków, 2004
 26. W. Grega, AGH, Kraków, 2004
 27. A. Korytowski, AGH, Kraków, 2004
 28. A. Ligęza, AGH, Kraków, 2004
 29. J. Łęski, Pol. Śląska, 2005
 30. E. Jezierski, Pol. Łódzka, 2006
 31. W. Kuniszyk-Jóźkowiak, UMCS, 2006
 32. P. Augustyniak, AGH, 2006
 33. L. Kotulski, AGH, 2006

Opracowywanie laudacji i opinii związanych z nadawaniem godności doktora honoris causa

 1. H. Górecki, AGH 1997
 2. Jan Paweł II, AGH 2000
 3. Z. Bubnicki, Pol. Szczecińska 2000
 4. Z. Bubnicki, WAT, 2001
 5. J. Węglarz, AGH, 2002
 6. R. Prodi, Pol. Koszalińska, 2002
 7. Z. Bubnicki, Pol. Poznańska, 2003
 8. St. Węgrzyn, Pol. Rzeszowska, 2003
 9. T. Kaczorek, Pol. Lubelska, 2004
 10. A. Fettweis, Pol. Poznańska, 2004
 11. J. Węglarz, Pol. Częstochowska, 2005
 12. J. Giergiel, Pol. Rzeszowska, 2005
 13. J. Węglarz, Pol. Poznańska, 2005

Inne ważne opinie w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

 1. Opinia dla Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Zielonej Górze
 2. Opinia dla MENiS w sprawie utworzenia kierunku studiów Informatyka Stosowana, 2001
 3. Opinia dla MENiS w sprawie utworzenia kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna, 2005

Inne ważne opinie

 1. Opinia dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o projekcie normy PrPN-ISO/IEC 13818-2. Technika Informatyczna. Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej. Obraz.
 2. Weryfikacja tłumaczenia normy ISO/IEC 2382-34 Information technology -Vocabulary -Part 34: Artificial intelligence - Neural networks
 3. Opinia dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o Informatyzacji, 2005
 4. Opinia dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Plan Informatyzacji Państwa, 2006
 5. Opinia dla Ministerstwa Infrastruktury - projekt GEOPORTAL (opracowanie Głównego Geodety Kraju), 2006

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza