::prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Powrót do strony głównej

Books (monographs, textbooks and university lecture notes) written by prof. Tadeusiewicz. Books where he was editor are listed separately.
KSIĄŻKI - monografie, podręczniki i opracowania skryptowe napisane przez prof. Tadeusiewicza. Książki w których pełnił rolę redaktora są zestawione osobno

   

  2014

 1. Tadeusiewicz R., Chaki R., Chaki N.: Exploring Neural Networks with C#, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2014
 2. Dobrowolski Z., Tadeusiewicz R., Glazar B., Dobrowolski W.: Robotic Urology [In Polish: Robotyka urologiczna], Lettra-Graphic, Kraków 2014 (ISBN: 78-83-89937-70-4)

   

  2013

 3. Tadeusiewicz R.: Biocybernetics - Methodological Fundamentals for Biomedical Engineering [In Polish: Biocybernetyka – Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej], PWN, Warszawa 2013 (ISBN: 978-83-01-17376-0)

   

  2012

 4. Tadeusiewicz R., Rykowski J., Augustyn G., Blim M., Mikulik J., Clements-Croom D., Masły M., Cempel W., Chorąży K., Sowa M., Burmistrz M., Niezabitowska E., Majewska K., Pawlik M., Rumin R.: Intelligent buildings: innovative development [In Polish: Inteligentne budynki : innowacyjne kierunki rozwoju], Oficyna Wydawnicza ,,Text”, Kraków, 2012 (ISBN: 978-83-63638-01-6) MNiSW = 20
 5. Tadeusiewicz R., Jaworek J., Kańtoch E., Miller J., Pięciak T. Przybyło J.: Introduction to modeling of biological systems and their simulation in MATLAB environment [In Polish: Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB], UMCS Lublin, 2012 (ISBN: 978-83-62773-31-2) http://informatyka.umcs.lublin.pl/files/skrypty2012/tadeusiewicz_ wprowadzenie_do_modelowania_systemow_biologicznych.pdf MNiSW = 20
 6. Werewka J., Tadusiewicz R., Rogus G., Skrzyński P.: Project management in IT company. Vol. 2: Knowledge Acquisition and Business Modeling [In Polish: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Tom 2:Pozyskiwanie wiedzy i modelowanie biznesowe], Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2012 (ISBN: 978-83-7464-547-8) MNiSW = 20
 7. Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A.: Information systems for management [In Polish: Systemy informacyjne zarządzania], Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012 (ISBN 978-83-63498-03-0) MNiSW = 20
 8. Lula P., Madej J., Stal J., Tadeusiewicz R., Tuchowski J.: Methods and tools for programming [In Polish: Metody i narzędzia programowania], Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012 (ISBN 978-83-63498-01-6) MNiSW = 20
 9. Lula P., Morajda J., Paliwoda-Pękosz G., Stal J., Tadeusiewicz R., Wilusz W.: Computer methods for data analysis and processing [In Polish: Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych], Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012 (ISBN 978-83-63498-00-9) MNiSW = 20
 10. Tadeusiewicz R.: About Life and Science [In Polish: O życiu i nauce (zbiór felietonów)]. Scamer ACM, Tarnów, 2012

   

  2011

 11. Tadeusiewicz R.: Computer science for medicine [In Polish: Informatyka medyczna]. Skrypt uczelniany UMCS, Lublin 2011 (ISBN 978-83-62773-16-9) http://informatyka.umcs.lublin.pl/files/tadeusiewicz.pdf
 12. Tadeusiewicz R.: Programme of the PhD Studies at the Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics AGH-UST [In Polish: Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH], Attyka, Kraków, 2011 (ISBN 978-83-62139-25-5)
 13. Tadeusiewicz R., Borovik B., Gončaz T., Lepper B.: Elementary introduction to neural networks technology with example programs [In Russian: Элементарное введение в технологию нейронных сетей с примерами программ - `{E}lementarnoe vvedenie v tehnologiû nejronnyh setej s primerami programm] Wydawnictwo Gorâčaâ liniâ-Telekom Горячая линия – Телеком, Moskwa 2011 (ISBN 978-5-9912-0163-6)
 14. Tadeusiewicz R., Śmietański J.: Acquisition of medical images and their processing, analysis, automatic recognition and diagnostic interpretation [In Polish: Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja]. Wydawnictwo STN, Kraków 2011 (ISBN 978-83-932168-0-2)
 15. Iszkowski W., Nowak J.S., Skowron A., Stroiński M., Tadeusiewicz R., Węglarz J., Wiatr K.: Yesterday, today and tomorrow of Polish Computer Science [In Polish: Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki]. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-922646-6-8)
 16. Różewski P., Kusztina E., Tadeusiewicz R., Zaikin O.: Intelligent Open Learning Systems: Concepts, models and algorithms, Intelligent Systems Reference Library, Vol. 22. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 2011 (ISBN: 978-3-642-22666-3)
 17. Hodorowicz S., Jasiczek D., Klimek R., Tadeusiewicz R.: Cancer and infertility. Truth and myths in medicine [In Polish: Rak i niepłodność. Prawda i mity medycyny]. Wydawnictwo Trio, Kraków-Warszawa 2011 (ISBN 978-83-7436-279-5)

   

  2010

 18. Tadeusiewicz R.: How computer science can help to look into the human body [In Polish: Jak informatyka pomaga zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała]. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2010
 19. Tadeusiewicz R.: Computer simulation of the alive brain [In Polish: Naśladowanie żywego mózgu w komputerze]. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2010

   

  2009

 20. Augustyniak P., Tadeusiewicz R.: Ubiquitous Cardiology - Emerging Wireless Telemedical Application. IGI Global, Hershey - New York, 2009 (ISBN 978-1-60566-080-6) MNiSW: 24
 21. Ogiela L., Tadeusiewicz R.: Categorization in Cognitive Systems [In Polish: Kategoryzacja w systemach kognitywnych], AGH-UST, Lecture Notes; UWND AGH, Kraków 2009 (ISBN 978-83-7464-198-2) MNiSW: 12

   

  2008

 22. Ogiela M. R., Tadeusiewicz R.: Modern Computational Intelligence Methods for the Interpretation of Medical Images, Studies in Computational Intelligence, Volume 84, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2008 (ISSN 1434-9922; ISBN 3-540-21985-4) MNiSW: 24
 23. Tadeusiewicz R.: Internet community [In Slovak: Spoločenstvo Internetu], Technická Univerzita Košice, Košice 2008 (ISBN 978-80-553-0081-8), MNiSW: 12
 24. Tadeusiewicz R. (and 15 coauthors): Monitoring system and scenarios of medical technology development in Poland [In Polish: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce], PLATIN, Warszawa 2008 (ISBN 927646) MNiSW: 3

   

  2007

 25. Tadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B.: Discovery of Neural Network Properties by Means of Programs in C# [In Polish: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#], Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, ISBN 978-83-60183-53-4, Kraków 2007
 26. Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R.: Artificial intelligence methods and their application in economy and management [In Polish: Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu], Cracow University of Economics Press [In Polish: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie], ISBN 978-83-7252-357-0, Krakow, 2007

   

  2006

 27. Tadeusiewicz R. Internet community [In Russian: Internet-Obščestvo], Meždunadonaia Akademia Nauk Ekologii, Bezpopasnosti Čeloveka i Prirody, ISBN 5-93048-003-6, Sankt Persburg 2006

   

  2005

 28. Tadeusiewicz R., Pivniak G.G., Tkačov V.V.: Internet community [In Ukrainian: Spilnota Internetu], Ministerstvo Osvity i Nauki Ukrainy, Nacionalnyj Gornyj Universitet, ISBN 966-350-014-X Dnipropetrovsk 2005
 29. Tadeusiewicz R.: Internet community [In German: Die Internetgemeinschaft]. Shaker Verlag GmbH, Aachen 2005 (ISBN 3-8322-4297-X, ISSN 0945-0807)

   

  2004

 30. Tadeusiewicz R., Ogiela M. R.: Medical Image Understanding Technology, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 156, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2004 (ISSN 1434-9922; ISBN 3-540-21985-4)
 31. Tadeusiewicz R., Piwniak G.G., Tkaczow W.W., Szaruda W.G., Oprzędkiewicz K.: Computer Modelling and Calculations of Contemporary Automatic Control Systems [In Polish: Modelowanie komputerowe i obliczenia współczesnych układów automatyzacji]. AGH-UST, Lecture Notes; UWND AGH, Kraków 2004

   

  2003

 32. Pìvnâk G.G., Tadeusiewicz R., Tkačov V.V., Šaruda V.G.: Computer Modelling for Calculation of Dynamical Processes in Automatic Control [In Ukrainian: Kompŭterne modelŭvannâ ta rozrahunok perehìdnih procesìv v avtomatičnih sistemah]. NGU, Dnipropetrovsk 2003 (ISBN 966-8271-18-1)

   

  2002

 33. Tadeusiewicz R.: Internet community [In Polish: Społeczność Internetu], Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002 (I wydanie, ISBN 83-87674-33-8, oraz II i III wydanie, zmienione i poprawione oraz coraz bogaciej ilustrowane - tego samego roku)
 34. Tadeusiewicz R.: Differences between American and European strategies of Internet development [In Russian: Različija vo vzgljadach na razvitie Interneta soglasno amerikanskoj i evropejskoj koncepcii], Nacional'naja Girničaja Akademia Ukraini, Dnipropetrovsk 2002
 35. Baszkiewicz J., Bralczyk J., Chłopecki J., Rychard A., Tadeusiewicz R., Waltoś S., Zin W.: Meanders of Tradition and Corners of Modernity [In Polish: Meandry tradycji i zakręty nowoczesności], WSzIiZ, Rzeszów 2002

   

  1998

 36. Moczko J. M., Bręborowicz G. H., Tadeusiewicz R.: Statistics in medical research [In Polish: Statystyka w badaniach medycznych], Springer PWN, Warszawa 1998
 37. Tadeusiewicz R., Moszner P., Szydełko A.: Theoretical foundations of computer science [In Polish: Teoretyczne podstawy informatyki], Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998
 38. Tadeusiewicz R.: Elementary introduction to neural networks with example programs [In Polish: Elementarne wprowadzenie do sieci neuronowych z przykładowymi programami], Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1998, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0263/

   

  1997

 39. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Computer Analysis and Image Processing [in Polish: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów], Progress of Telecommunication Foundation Publishing House, Krakow, 1997 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/
 40. Tadeusiewicz R.: Introduction to Computer Science [in Polish: Wstęp do informatyki], Wydawnictwo Poldex, Kraków, 1997
 41. Brudzyńska E., Iwańska J., Jezierska H., Martin M., Romkowska E., Tadeusiewicz R.: It is Necessary to Know - School Lexicon [in Polish: To trzeba wiedzieć - leksykon szkolny]. WNT, Warszawa 1997 (10%)
 42. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Algorithms and Methods of Computer Analysis and Image Transformations [in Polish: Algorytmy i metody komputerowej analizy i przetwarzania obrazów], Materiały Szkoły Letniej TEMPUS S-JEP-07181-94, Wydawnictwo Poldex, Kraków, 1997 (70%)

   

  1994

 43. Tadeusiewicz R., Chrząstowski P.: Computer Science? It's Easy! [in Polish: Informatyka? Ależ to bardzo proste!] WNT, Warszawa 1994 (wydanie I i II tego samego roku) (60%)

   

  1993

 44. Tadeusiewicz R.: Neural Networks [in Polish: Sieci neuronowe], Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa ISBN 83-85769-03-X, 1993 (wyd. I i II wydanie poprawione tego samego roku). http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/
 45. Tadeusiewicz R.: Introduction to Computer Science, third edition, extended, Academy of Economics, [in Polish: Wstęp do informatyki - wyd. 3 rozszerzone], Academy of Economics, Lecture Notes - AE, Kraków, 1993
 46. Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J.: Biometrics [in Polish: Biometria]. AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt Uczelniany AGH, Kraków, 1993 (30%) http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0086/main.htm
 47. Tadeusiewicz R.: Problems in Biocybernetics - second edition improved [in Polish: Problemy biocybernetyki - II wydanie poprawione], PWN, Warszawa 1993 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0262/
 48. Marczewski W., Tadeusiewicz R.: Biocybernetic Anthropomotorics [in Polish: Antropomotoryka biocybernetyczna], Academy of Physical Education - Wydawnictwo AWF, ISSN 0239-4839, Kraków 1993 (50%)

   

  1992

 49. Tadeusiewicz R.: Computer Programming in the LOGO Language [in Polish: Programowanie w języku LOGO], Skrypt Uczelniany WSP, Kraków 1992
 50. Tadeusiewicz R.: Eureka - third edition [in Polish: Eureka], WNT (PPP Book series - Reference Book for Computer Programmers), Seria PPP - Podręczna Pamięć Programisty), wyd. III, Warszawa 1992
 51. Tadeusiewicz R.: Vision Systems of Industrial Robots [in Polish: Systemy wizyjne robotów przemysłowych], WNT, Warszawa 1992

   

  1991

 52. Tadeusiewicz R.: Problems of Biocybernetics [in Polish: Problemy biocybernetyki], PWN, Warszawa, 1991 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0262/
 53. Tadeusiewicz R., Flasiński M.: Image Recognition [in Polish: Rozpoznawanie obrazów[. PWN, Warszawa, 1991 (50%) http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0005/
 54. Tadeusiewicz R.: Introduction to Computer Science - second edition, changed and extended, [in Polish: Wstęp do informatyki - wyd. 2 zmienione i rozszerzone], Academy of Economics, Lecture Notes - AE, Kraków, 1991
 55. Tadeusiewicz R.: Eureka - second edition [in Polish: Eureka], WNT (PPP Book series - Reference Book for Computer Programmers), Seria PPP - Podręczna Pamięć Programisty), wyd. II, Warszawa 1991
 56. Tadeusiewicz R.: Atari Logo - Computer Adventures; second edition, improved [in Polish: Atari Logo - Komputerowe przygody]. WNT, Wydanie drugie, poprawione, Warszawa 1991

   

  1990

 57. Tadeusiewicz R.: Eureka, [in Polish: Eureka] WNT, Warszawa 1990
 58. Tadeusiewicz R.: Atari Logo - Computer Adventures [in Polish: Atari Logo - Komputerowe przygody]. WNT, Warszawa 1991
 59. Tadeusiewicz R.: Problems of Biocybernetics [in Polish: Problemy Biocybernetyki], AGH-UST, Lecture Notes; skrypt uczelniany AGH nr 1242, Kraków, 1990

   

  1989

 60. Tadeusiewicz R.: Atari LOGO [in Polish: Atari LOGO], IRSEP, Warszawa, 1989
 61. Izworski A., Tadeusiewicz R.: Basics of Computer Science for Military Academies [in Polish: Podstawy informatyki dla WSO], Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych, Kraków 1989
 62. Tadeusiewicz R.: Towards Smiling Machines. Borderland Walk between Biology and Technology [in Polish: W stronę uśmiechniętych maszyn. Spacer pograniczem biologii i techniki]. Wyd. Alfa, Warszawa, 1989
 63. Tadeusiewicz R.: Introduction to Computer Science [in Polish: Wstęp do informatyki], Academy of Economics, Lecture Notes - Skrypt Uczelniany AE, Kraków, 1989
 64. Tadeusiewicz R.: AtariWriter Plus [in Polish: AtariWriter Plus], WNT, Warszawa, 1989

   

  1988

 65. Tadeusiewicz R.: Speech Signals - monograph located in series "Problems of Electronics and Telecommunication" [in Polish: Sygnał mowy (Monografia książkowa wydana w serii "Problemy elektroniki i telekomunikacji"). WKiŁ Warszawa 1988 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0004/
 66. Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R.: Microcomputers Programming, Lecture Notes edited by R. Tadeusiewicz, Intended for students of Academy of Economics. [in Polish: Programowanie mikrokomputerów], Skrypt pod redakcją R. Tadeusiewicza, przeznaczony dla studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988
 67. Tadeusiewicz R.: The LOGO Language for Teachers of Computer Science [in Polish: Język LOGO dla nauczycieli informatyki], Academy of Economics, Lecture Notes - Skrypt Uczelniany AE, Kraków 1988
 68. Tadeusiewicz R.: Biocybernetics [in Polish: Biocybernetyka], Ossolineum, Wrocław, 1988 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0261/
 69. Tadeusiewicz R.: Word Processors for Atari [in Polish: Edytory tekstowe dla Atari], SOETO, Warszawa, 1988
 70. Tadeusiewicz R. (+ 22 coauthors): In the Face of Greatest Threats [in Polish: Wobec największych zagrożeń]. TWWP, Kraków, 1988
 71. Tadeusiewicz R. (+ 6 coauthors): Basics of the MERA-400 System Usage [in Polish: Podstawy użytkowania systemu MERA – 400]. Academy of Economics, Lecture Notes - Skrypt uczelniany AE, 1988

   

  1986

 72. Tadeusiewicz R., Wajs W., Izworski A.: Techniques of Electronic Calculations - part III (in Polish), third edition, changed and improved [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - część III (wydanie trzecie, zmienione i uzupełnione)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 1033, Kraków, 1986
 73. Tadeusiewicz R.: Techniques of Electronic Calculations - part I (in Polish), third edition, improved [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - część I (wydanie trzecie poprawione)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 1035, Kraków 1986

   

  1985

 74. Tadeusiewicz R., Wajs W., Jaworowski J.: Techniques of Electronic Calculations - part II (in Polish), second edition, completely changed [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - część II (wydanie drugie całkowicie zmienione)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 960, Kraków, 1985
 75. Tadeusiewicz R.: Image Recognition - Theory Outline [in Polish: Rozpoznawanie obrazów - zarys teorii], Jagiellonian University, Lecture Notes - Skrypt UJ nr 499, Kraków 1985
 76. Tadeusiewicz R.: Applications of Pattern Recognition in Economics [in Polish: Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych], Academy of Economics, Lecture Notes - Skrypt AE, Kraków, 1985

   

  1984

 77. Tadeusiewicz R.: Programming in PL/1 Language [in Polish: Programowanie w języku PL/1], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 938, Kraków 1984

   

  1982

 78. Tadeusiewicz R.: Techniques of Electronic Calculations - part 1, second edition, changed and extended [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - część 1 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 905, Kraków 1982
 79. Tadeusiewicz R., Kot L., Mikrut Z., Majewski J.: Biocybernetics - part 1 (in Polish), second edition, extended [in Polish: Biocybernetyka - część 1 (wydanie drugie rozszerzone)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 903, Kraków, 1982
 80. Tadeusiewicz R.: Basics of Medical Electronics - part 1, second edition, changed and extended [in Polish: Podstawy elektroniki medycznej - część 1 (wydanie drugie, zmienione i rozszerzone)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt AGH nr 904, Kraków, 1982
 81. Tadeusiewicz R., Wajs W., Izworski A.: Techniques of Electronic Calculations - part III, second edition, changed and improved [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - część III (wydanie drugie zmienione i uzupełnione)], Skrypt nr 873, Kraków, 1982
 82. Tadeusiewicz R. (+ 7 coauthors): Development of Children in the Katowice Steelworks Area in Comparison to Adult Population (Development Norms). [in Polish: Rozwój dzieci i młodzieży szkolnej w rejonie Huty Katowice na tle populacji dorosłych (normy rozwojowe)]. Zoological Theses, Jagiellonian University Monographs [Prace Zoologiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego], nr 28, Kraków, 1982

   

  1980

 83. Bobrzyński W., Gościński A., Tadeusiewicz R.: Elements and Operating Blocks of Digital Computers [in Polish: Elementy i bloki operacyjne maszyn cyfrowych]. AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 703, Kraków 1980

   

  1979

 84. Tadeusiewicz R.: Techniques of Electronic Calculations - part I [in Polish: Elektroniczna Technika Obliczeniowa - część I]. AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 683, Kraków 1979
 85. Izworski A., Tadeusiewicz R., Trąbka J.: Laboratory of Basics of Medical Computer Science [in Polish: Laboratorium podstaw informatyki medycznej], Lecture Notes of Medical University - Skrypt uczelniany AM, Kraków 1979
 86. Bobrzyński W, Gościński A., Tadeusiewicz R.: Logical Structure and Organization of Digital Computers [in Polish: Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 651, Kraków 1979

   

  1978

 87. Tadeusiewicz R., Borysiewicz J., Trąbka J.: System for Computer Assessment of Biological Active Chemical Compounds [in Polish: System komputerowej oceny biologicznie czynnych związków chemicznych], Wydawnictwo AM, Kraków, 1978
 88. Tadeusiewicz R.: Voice Communication Between Man and Computer [in Polish: Głosowa łączność człowieka z maszyną cyfrową], AGH-UST Scientific Monograph; ZN AGH, Seria Monografie, Automatyka nr 22, Kraków 1978
 89. Tadeusiewicz R., Kot L., Mikrut Z.: Biocybernetics [In Polish: Biocybernetyka], Lecture notes printed by AGH publishing house, Nr. 630, Krakow 1978
 90. Tadeusiewicz R.: Basic Medical Electronics [In Polish: Podstawy elektroniki medycznej], Lecture notes printed by AGH publishing house, Nr. 640, Krakow 1978
 91. Tadeusiewicz R., Wajs W., Jaworowski J.: Techniques of Electronic Calculations. Programming Languages: PLAN, FORTRAN, ALGOL, PL/1 - part II [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa. Języki programowania: PLAN, FORTRAN, ALGOL, PL/1 (część II)], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 609, Kraków 1978
 92. Tadeusiewicz R., Wajs W., Mikrut Z.: Techniques of Electronic Calculations. Specialized Languages: COBOL, CSL, GODYS, ART75C - part III [in Polish: Elektroniczna technika obliczeniowa - Języki specjalne: COBOL, CSL, GODYS, ART75C (część III)]. AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 639, Kraków 1978
 93. Tadeusiewicz R. (+ 7 coauthors): Propaedeutics of Medical Computer Science [in Polish: Propedeutyka informatyki medycznej], Skrypt uczelniany AM, Kraków 1978

   

  1977

 94. Tadeusiewicz R. (+ 6 coauthors): Selected teaching materials for postgraduate studies in the field of technology and organization of production in construction materials industry [in Polish: Wybrane materiały dydaktyczne dla studium podyplomowego w zakresie technologii i organizacji produkcji w przemyśle materiałów budowlanych], AGH-UST, Lecture Notes for Postgraduate Studies; Skrypt uczelniany AGH, Studia Podyplomowe nr 34, Kraków 1977
 95. Tadeusiewicz R. (+ 10 coauthors): Information Systems Applied to Diagnostics and Therapy [in Polish: Systemy informatyczne stosowane w diagnostyce i terapii]. Lecture Notes of Medical University - Wydawnictwo AM, Kraków 1977
 96. Mysona E., Tadeusiewicz R.: Techniques of Electronic Calculations - part IV [in Polish: Elektroniczna Technika Obliczeniowa, część IV], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 552, Kraków 1977

   

  1975

 97. Tadeusiewicz R., Wajs W.: Analog Computers and their Programming [in Polish: Maszyny analogowe i ich programowanie], AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 428, Kraków 1975
 98. Gościński A., Tadeusiewicz R.: Digital Computers in Control of Industrial Processes [in Polish: Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych]. AGH-UST, Lecture Notes; Skrypt uczelniany AGH, nr 465, Kraków 1975

   

  1974

 99. Kulik C., Tadeusiewicz R.: Elements of Economic Cybernetics [in Polish: Elementy cybernetyki ekonomicznej], Academy of Economics, Lecture Notes - Skrypt uczelniany AE, Kraków 1974
Stan aktualny na dzień 2011-09-01