• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Funkcje pełnione przez prof. Tadeusiewicza w redakcje periodyków naukowych (permanentnie)

Czasopisma zagraniczne

 • Associate Editor IEEE Transactions on Neural Networks - from 2004 up today

 • Associate Editor in "Neurocomputing" International Journal - from 1997 up today

 • Associate Editor in Automation in Construction - from 2006 up today

 • Member of International Advisory Board in Journal of Medical Informatics and Technologies - from 2001 up today

 • Member of Editorial Board Applied Mathematics and Computer Science - from 1996 up today

 • Advisory Editor in International Journal Machine Graphics & Vision - from 1990 up today

 • Member of Editorial Board of International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (endorsed by IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter) - since 2006 up today

 • Member of Editorial Board Structures - Waves - Biomedical Engineering - from 2001 up today

 • Associate Editor of The International Journal of Understanding (Australia) - from 2002 up today

 • Member of Editorial Board in Medical Science Monitor International Journal of Experimental and Clinical Research - from 1995 to 2003

 • Advisory Editor in International Journal Image Processing and Communications - from 1996 up today

 • Editor of IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - from 2000 up today

 • Advisory Editor in Schedae Informaticae - from 2002 up today

 • Member of Editorial Board Computing, Multimedia and Intelligent Techniques - from 2004 up today

 • Member of Advisory Committee of Archives of Civil and Mechanical Engineering - from 2004 up today

 • Member of Editorial Board Foundations of Control and Management Sciences - from 2003 up today

 • Member of Editorial Board in International Journal of Applied Computer Science - from 2000 up today

 • Permanent reviewer in Engineering Applications of Artificial Intelligence (ed. California Institute of Technology) - from 1996 up today

 • Permanent reviewer in International Journal of Signal Processing (ed. Ecole Polytechnique Federale, Lozanna, Switzerland) - continuously from 1981 to 2002

 • Permanent reviewer in Automation in Construction Journal (Elsevier) form 2005 up today

Czasopisma krajowe

 • Associate Editor IEEE Transactions on Neural Networks - from 2004 up today

 • Associate Editor in "Neurocomputing" International Journal - from 1997 up today

 • Associate Editor in Automation in Construction - from 2006 up today

 • Member of International Advisory Board in Journal of Medical Informatics and Technologies - from 2001 up today

 • Member of Editorial Board Applied Mathematics and Computer Science - from 1996 up today

 • Advisory Editor in International Journal Machine Graphics & Vision - from 1990 up today

 • Member of Editorial Board of International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (endorsed by IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter) - since 2006 up today

 • Member of Editorial Board Structures - Waves - Biomedical Engineering - from 2001 up today

 • Associate Editor of The International Journal of Understanding (Australia) - from 2002 up today

 • Member of Editorial Board in Medical Science Monitor International Journal of Experimental and Clinical Research - from 1995 to 2003

 • Advisory Editor in International Journal Image Processing and Communications - from 1996 up today

 • Editor of IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - from 2000 up today

 • Advisory Editor in Schedae Informaticae - from 2002 up today

 • Member of Editorial Board Computing, Multimedia and Intelligent Techniques - from 2004 up today

 • Member of Advisory Committee of Archives of Civil and Mechanical Engineering - from 2004 up today

 • Member of Editorial Board Foundations of Control and Management Sciences - from 2003 up today

 • Member of Editorial Board in International Journal of Applied Computer Science - from 2000 up today

 • Permanent reviewer in Engineering Applications of Artificial Intelligence (ed. California Institute of Technology) - from 1996 up today

 • Permanent reviewer in International Journal of Signal Processing (ed. Ecole Polytechnique Federale, Lozanna, Switzerland) - continuously from 1981 to 2002

 • Permanent reviewer in Automation in Construction Journal (Elsevier) form 2005 up today

Redakcje periodyków naukowych (Funkcje powierzane incydentalnie)

 • Guest Editor of the Special Issue on "Neural Networks: Theory and Some Applications" of Applied Mathematics and Computer Science (1994, vol. 4, nr 3, ISSN 0867-857X)
 • Guest Editor of the Special Issue on "Computer Vision and Graphics" of Applied Mathematics and Computer Science, 2003
 • Guest Editor of the Special Issue on Artificial Intelligence in Medicine (Elsevier), nr 35, 2005

Recenzje wykonywane okresowo:

 • Reviewer for "World Wide Web Journal" - from 2006

 • Book Reviewer for "Control Engineering Practice" - from 1993

 • Book Reviewer for "Computer - IEEE Computer Society" - from 1994

 • Book Reviewer for "IEEE Computer Society - Parallel & Distributed Technology", from 1994

 • Stały recenzent Zeszytów Naukowych AE, seria "Prace z zakresu informatyki" - nieprzerwanie od 1976

 • Stały recenzent Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria "Informatyka" - od 1982 do 1996

 • Stały recenzent książek z zakresu informatyki w wydawnictwie naukowym PWN od 1998 (od 1 do 2 książek recenzowanych rocznie)

 • Stały recenzent książek z zakresu automatyki, robotyki, informatyki i biocybernetyki w wydawnictwie naukowym WNT od 1991 do 2002 (od 3 do 7 książek recenzowanych rocznie)

 • Stały recenzent artykułów w czasopiśmie ,Computer Methods in Materials Science" od 2005 do teraz

 • Stały recenzent w czasopiśmie ,International Journal of Artificial Intelligence Studies" od 2005 do teraz

 • Stały recenzent w czasopiśmie International Journal of Communication Systems od 2005 do teraz

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza