• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Rady Naukowe

Rady Naukowe, w których zasiadał lub nadal zasiada prof. R. Tadeusiewicz

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (dawniej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki) - członek Rady Wydziału od 1981 roku i nadal

 • Wydział Zarządzania (dawniej Wydział Ekonomiki Obrotu) Akademii Ekonomicznej w Krakowie - członek Rady Wydziału od 1981i nadal

 • Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ - członek Rady Wydziału od 2001 do 2002 roku

 • Wydział Matematyczno Fizyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - członek Rady Wydziału od 1986 do 1996 roku

 • Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej od 1980 do 1985 roku

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa - członek Rady Naukowej przez wiele kadencji od 1993 roku i nadal

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów MERA-PIAP, Warszawa - członek Rady Naukowej od 1986 do 1991 roku

 • Instytut Obróbki Skrawaniem - członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Kadrowej od 1991 do 1995 roku

 • Instytut Sportu w Warszawie - członek Rady Naukowej od 1980 do 1988 roku

 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, członek Rady Naukowej od 1986 do 1991 roku

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 1994 roku)

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN (od 1996 roku)

 • Członek Rady Naukowej Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich - od 1993 roku (Sekretarz Rady Fundacji od 1994 roku, Przewodniczący Rady od 1997 do 2001 roku)

 • Huta im. Sendzimira - członek Komitetu Ekspertów przy Dyrektorze Huty, członek Komisji Doradców Klubu Producentów Stali (od 1989 do 1991 roku)

 • Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Obliczeniowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie od 1983 do 1991 roku

 • Członek Kolegium Instytutu Informatyki i Automatyki AGH od 1973 do 1976

 • Członek Kolegium Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH od 1976 do 1986

 • Członek Kolegium Instytutu Automatyki AGH od 1986

 • Członek Kolegium Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej od 1982 do 1994 roku

 • Członek Rady Programowej Centrum Technologii Nauczania w Warszawie - od 1993 do 1999 roku

 • Członek Rady Naukowej Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (oddział w Krakowie) od 1985 do 1999 roku, od 1988 do 1992 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wszechnicy

 • Przewodniczący Rady Bibliotecznej AGH (od 1996 do 1999 roku)

 • Członek Senackiej Komisji Badań Naukowych (od 1996 do 1999 roku)

Członkostwo w radach naukowych międzynarodowych instytucji i organizacji naukowych i społecznych

 • Member of the Kosciuszko Foundation’s Tadeusz Sendzimir Centennial Award Advisory Committee from 2002 continuously
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation", from 2002 continuously
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Materials Characterization by Electron Microscopy", from 2002 continuously
 • Head of Polish Advisory Board for grants of the Weizmann Institute of Science, from 2002 continuously
 • Member of the International Advisory Board for grants of the International Computer Science Institute (Berkeley, California) from 1994 to 1999

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza