• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Instytucje i organizacje z którymi współpracuje

Instytucje, Organizacje i Towarzystwa Naukowe w kraju i za granicą, w których jest zatrudniony lub z którymi współpracuje Prof. R. Tadeusiewicz.
(redakcje periodyków naukowych są zestawione osobno!)

 

Zatrudnienie

 • Katedra Automatyki AGH, (Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974-1982, Wicedyrektor Instytutu 1980-1988, Kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980-1992, Kierownik Katedry od 1997; ciągłe zatrudnienie od 1971 roku
 • Katedra Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (okresowo Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki) ciągłe zatrudnienie od 1980 roku
 • Instytut Fizyki i Informatyki WSP w Krakowie, Katedra Metod Komputerowych (Kierownik Pracowni Dydaktyki Informatyki) od 1986 do 1996 roku
 • Katedra Antropomotoryki AWF w Krakowie (Kierownik Pracowni Antropomotoryki Biocybernetycznej) od 1992 do 1997 roku
 • Collegium Medicum UJ (p.o. Kierownika Zakładu Biocybernetyki; p.o. Kierownika Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej) od 2001 do 2002 roku
 • Bank Przemysłowo - Handlowy (Doradca Prezesa) od 1994 do 1997 roku

Pełnione funkcje

 • Prorektor (1996-1998) Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Rektor (1998 - 2005) Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT (1999 -2002 )
 • Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT (2002-2005 )
 • Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP (1999 - 2002)
 • Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2002 oraz 2002-2005)

Akademie nauk i pokrewne

 • Członek-Korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2002 roku
 • Członek-Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 1998 roku
 • Członek Zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (Moskwa) od 2000 roku
 • Członek tytularny Academie Europeenne des Seciences, des Arts et des Letters (Paryż) od 2003 roku
 • Członek Rady Inżynierów Europy, posiadający tytuł Euroinżyniera nadany przez FEANI w 1998 roku
 • Członek-Założyciel i Wiceprzewodniczący Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności od 1998 roku
 • Członek Założyciel Międzywydziałowej Komisji Umiejętności Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności od 2002 roku

Członkostwo w organizacjach zagranicznych

 • Member of International Neural Network Society (Washington D.C. member ID# 7459) from 1992
 • Senior member of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE senior member No. 40080704) - Signal Processing Society - from 1993
 • Member of Society on Engineering in Medicine and Biology; The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (senior member No. 40080704) - from 1994
 • Member of ACM - Association of Computing Machinery. (professional ACM member No. 4892949) - from 1997
 • Member of Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (Regular SPIE member No. 00541415) - from 2000
 • Member of the IEEE Technical Committee on Multimedial Computing - from 1994
 • Member of the IEEE Standards Committee at Computational Intelligence Society from 2005
 • Member of IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real-Time Control (from 1994 to 2002) and Technical Committee on Computers for Control (from 2003 to 2005)
 • Member of IEEE CAS (Circuits and Systems Society), from 1997
 • Member of IEEE ComSoc (Communications Society), from 1997
 • Member of IEEE CS (Computer Society), from 1997
 • Member of IEEE SPS (Signal Processing Society), from 1997
 • Member of SCAR (Society for Computer Applications in Radiology), from 1997
 • Member of the Scientific Committee for Research and Innovation in EU PRELUDE CHALLENGE Program (Brussels - from 2005)
 • Member of the New York Academy of Science (member ID# 375575) od 1994 roku
 • Member of the Planetary Society, from July 1, 1996
 • Member of the National Geograhic Society, from July 1, 1996
 • Member of the Rotary International, District 2230, from August 1, 2003

Członkostwo w radach naukowych

 • Member of the Kosciuszko Foundation’s Tadeusz Sendzimir Centennial Award Advisory Committee from 2002
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation", from 2002
 • Member of the International Advisory Board of the Centre of Excellence for "Materials Characterization by Electron Microscopy", from 2002
 • Member of the International Advisory Board for grants of the International Computer Science Institute (Berkeley, California) od 1994 do 1999 roku
 • Head of Polish Advisory Board for grants of the Weizmann Institute of Science, from 2002
 • Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Komitet Badań Naukowych
 • Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (2003-2005)
 • Członek Komisji Badań Podstawowych KBN od 1991 do 1994 roku
 • Członek Komisji Badań Stosowanych KBN od 1994 do 1997 roku
 • Członek Zespołu Podstawowych Nauk Technicznych Komisji Badań Podstawowych (P4) Komitetu Badań Naukowych od 1991 do 1994 roku
 • Członek Zespołu Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (T11) Komisji Badań Stosowanych KBN od 1994 do 1997 roku
 • Członek Zespołu Opiniodawczo - Doradczego d/s Infrastruktury Informatycznej KBN od 1994 do 1997 roku
 • Członek Zespołu Doradczego d/s Upowszechniania Nauki KBN od 1994 do 1998 roku
 • Przewodniczący Sekcji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Elektrotechniki KBN od 1991 do 1994 roku
 • Przewodniczący Sekcji Elektroniki i Techniki w Medycynie KBN od 1994 do 1997 roku
 • Przewodniczący Sekcji Informatyki KBN przez szereg kolejnych kadencji od 1997 roku do dzisiaj

Komitety i Komisje PAN

 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (przez szereg kadencji od 1980)
 • Członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (przez szereg kadencji od 1991)
 • Członek Komisji Zastosowań Informatyki w Medycynie Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych PAN od 1983 do 1991
 • Członek Komisji Zastosowań Nauk Matematycznych w Badaniach Podstawowych i Klinicznych Wydziału VI Nauk Medycznych PAN od 1984 do 1991
 • Członek Komisji Elektrotechniki i Automatyki Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (przez szereg kadencji od 1984 do dzisiaj)
 • Przewodniczący Sekcji Sieci Neuronowych Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (przez dwie kadencje od 1994 roku)
 • Członek Sekcji Edukacji Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (od 1996 roku)
 • Przewodniczący Sekcji Sensorów i Receptorów Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (przez szereg kadencji od 1992 roku)
 • Członek Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN (od 1996 roku)

Współpraca naukowa z zagranicą

 • Członek komitetu organizacyjnego i przewodniczący sekcji Computer Vision w międzynarodowym programie badawczo-dydaktycznym TEMPUS JEP 0962 - od 1991 do 1993 roku
 • Członek komitetu organizacyjnego i główny wykonawca zadania nr 6 Computer Vision and Image Processing w międzynarodowym programie badawczo-dydaktycznym TEMPUS SJEP 07181-94 - od 1994 do 1997 roku
 • Członek komitetu organizacyjnego Tempus-Phare Coherence i przewodniczący sekcji Image Processing w międzynarodowym programie TEMPUS SJEP 07648-94 "Courseware-Oriented Higher Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering - COHERENCE", - od 1994 do 1997 roku
 • Member of the IASTED (The International Association of Science and Technology for Development) Technical Committee on "Neural Networks", 2003-2006

Rady Naukowe

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (dawniej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki) - członek Rady Wydziału od 1981 roku i nadal
 • Wydział Zarządzania (dawniej Wydział Ekonomiki Obrotu) Akademii Ekonomicznej w Krakowie - członek Rady Wydziału od 1981i nadal
 • Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ - członek Rady Wydziału od 2001 do 2002 roku
 • Wydział Matematyczno Fizyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - członek Rady Wydziału od 1986 do 1996 roku
 • Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej od 1980 do 1985 roku
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa - członek Rady Naukowej przez wiele kadencji od 1993 roku i nadal
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów MERA-PIAP, Warszawa - członek Rady Naukowej od 1986 do 1991 roku
 • Instytut Obróbki Skrawaniem - członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Kadrowej od 1991 do 1995 roku
 • Instytut Sportu w Warszawie - członek Rady Naukowej od 1980 do 1988 roku
 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, członek Rady Naukowej od 1986 do 1991 roku
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 1994 roku)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN (od 1996 roku)
 • Członek Rady Naukowej Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich - od 1993 roku (Sekretarz Rady Fundacji od 1994 roku, Przewodniczący Rady od 1997 do 2001 roku)
 • Huta im. Sendzimira - członek Komitetu Ekspertów przy Dyrektorze Huty, członek Komisji Doradców Klubu Producentów Stali (od 1989 do 1991 roku)
 • Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Obliczeniowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie od 1983 do 1991 roku
 • Członek Kolegium Instytutu Informatyki i Automatyki AGH od 1973 do 1976
 • Członek Kolegium Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH od 1976 do 1986
 • Członek Kolegium Instytutu Automatyki AGH od 1986
 • Członek Kolegium Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki Akademii Ekonomicznej od 1982 do 1994 roku
 • Członek Rady Programowej Centrum Technologii Nauczania w Warszawie - od 1993 do 1999 roku
 • Członek Rady Naukowej Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (oddział w Krakowie) od 1985 do 1999 roku, od 1988 do 1992 wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wszechnicy
 • Przewodniczący Rady Bibliotecznej AGH (od 1996 do 1999 roku)
 • Członek Senackiej Komisji Badań Naukowych (od 1996 do 1999 roku)

Towarzystwa naukowe:

 • Polskie Towarzystwo Cybernetyczne - członek zarządu (od 1976 roku), wiceprzewodniczący Oddziału Krakowskiego od 1986 roku
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne - członek założyciel, członek Zarządu Oddziału Małopolskiego, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego od 1985 do 1992 roku, inicjator odrodzenia Małopolskiego Oddziału w 1998 roku i Wiceprezes Oddziału od 1998 roku
 • Polskie Towarzystwo Akustyczne - członek Zarządu Głównego od 1984 roku, członek Zarządu Oddziału od 1987
 • Polskie Towarzystwo Fonetyczne - przewodniczący Oddziału Małopolskiego, członek Zarządu Głównego od 1984 roku
 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne - członek od 1972 roku, wiceprzewodniczący Oddziału Krakowskiego od 1988 roku
 • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych - członek założyciel, wiceprezes Zarządu przez wiele kadencji od 1995 roku
 • Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego - członek od 1993 roku
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej - członek założyciel, pierwszy wiceprezes Zarządu Głównego od 1998 roku
 • Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, członek od 1999 roku
 • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, członek założyciel i członek Zarządu od 2002 roku

Komisje Kwalifikacyjne

 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Inżynierów przy Organizacji Wojewódzkiej NOT przez wiele kadencji od 1985 roku
 • Członek Komisji d/s Specjalizacji Zawodowej Inżynierów (Stowarzyszenie Elektryków Polskich NOT) i opiniodawca (w okresie od 1985 do 1992) wielu wniosków o nadanie stopni specjalizacji zawodowej I i II stopnia w zakresie Elektroniki.
 • Członek Międzywojewódzkiej Komisji d/s Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie (od 1990 roku w kolejnych kadencjach aż do dziś). W latach 1990-1993 oraz 1997 - nadal Przewodniczący Komisji Stopni Specjalizacji Zawodowej w zakresie Informatyki.

Inne

 • Z polecenia Ministra Przemysłu i Handlu członek wielu komisji konkursowych wyłaniających Dyrektorów Przedsiębiorstw i Instytutów Naukowych (m.in. w Mera PIAP w 1990 roku, w IOS w 1992 roku, w ITAM Zabrze w 1996 roku i wielu innych)

 • Członek komisji d/s komputeryzacji AM w Krakowie (1981-1984), doradca Rektora Akademii Medycznej d/s sprzętu informatycznego - od 1985 do 1988 roku
 • Organizator i Kierownik Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Informatyki (na terenie AE w Krakowie) od 1986 do 1990 roku
 • Przewodniczący Komisji d/s Komputeryzacji Uczelni, (Akademia Ekonomiczna - od 1990 do 1998 roku)
 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego - nieprzerwanie od 1988 roku
 • Członek komisji Nagród Miasta Krakowa (za prace z dziedziny nauki i techniki) przez wiele kadencji od 1988 roku
 • Członek komisji Nagród "Srebrna Nike" (Alliance-Polska) przez wiele kadencji od 2001 roku
 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (Wybrany jednomyślną uchwałą Zarządu w dniu 18.12.1995), przez wiele kadencji członek Zarządu Towarzystwa
 • Członek Zespołu Ekspertów Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przewodniczący grupy ekspertów d/s nauk technicznych (przez szereg kolejnych lat od 1993 do 1999 roku)
 • Członek Międzyuczelnianej Rady Naukowej d/s Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (od 1995 roku)
 • Przewodniczący Komisji Problemowej d/s Informatyki Medycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 1996 do 1999 roku)
 • Członek Koła Zakładowego PCK AGH od 1971 roku czynny nieprzerwanie do dnia dzisiejszego
 • All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza