• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Komisje Kwalifikacyjne w których zasiada prof. R. Tadeusiewicz

 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Inżynierów przy Organizacji Wojewódzkiej NOT przez wiele kadencji od 1985 roku

 • Członek Komisji d/s Specjalizacji Zawodowej Inżynierów (Stowarzyszenie Elektryków Polskich NOT) i opiniodawca (w okresie od 1985 do 1992) wielu wniosków o nadanie stopni specjalizacji zawodowej I i II stopnia w zakresie Elektroniki.

 • Członek Międzywojewódzkiej Komisji d/s Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie (od 1990 roku w kolejnych kadencjach aż do dziś). W latach 1990-1993 oraz 1997 - nadal Przewodniczący Komisji Stopni Specjalizacji Zawodowej w zakresie Informatyki.

Inne ważne komisje:

 • Z polecenia Ministra Przemysłu i Handlu członek wielu komisji konkursowych wyłaniających Dyrektorów Przedsiębiorstw i Instytutów Naukowych (m.in. w Mera PIAP w 1990 roku, w IOS w 1992 roku, w ITAM Zabrze w 1996 roku i wielu innych)

 • Członek komisji d/s komputeryzacji AM w Krakowie (1981-1984), doradca Rektora Akademii Medycznej d/s sprzętu informatycznego - od 1985 do 1988 roku

 • Organizator i Kierownik Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Informatyki (na terenie AE w Krakowie) od 1986 do 1990 roku

 • Przewodniczący Komisji d/s Komputeryzacji Uczelni, (Akademia Ekonomiczna - od 1990 do 1998 roku)

 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego - nieprzerwanie od 1988 roku

 • Członek komisji Nagród Miasta Krakowa (za prace z dziedziny nauki i techniki) przez wiele kadencji od 1988 roku

 • Członek komisji Nagród ,Srebrna Nike" (Alliance-Polska) przez wiele kadencji od 2001 roku

 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (Wybrany jednomyślną uchwałą Zarządu w dniu 18.12.1995), przez wiele kadencji członek Zarządu Towarzystwa

 • Członek Zespołu Ekspertów Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przewodniczący grupy ekspertów d/s nauk technicznych (przez szereg kolejnych lat od 1993 do 1999 roku)

 • Członek Międzyuczelnianej Rady Naukowej d/s Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (od 1995 roku)

 • Przewodniczący Komisji Problemowej d/s Informatyki Medycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 1996 do 1999 roku)

 • Członek Koła Zakładowego PCK AGH od 1971 roku czynny nieprzerwanie do dnia dzisiejszego

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza