• Strona główna AGH
 • AGH Main Page
 

Funkcje pełnione we władzach Szkolnictwa Wyższego, PAN i PAU

 • Rektor (1998 - 2005) Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT (1999 -2002 )
 • Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT (2002-2005 )
 • Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP (1999 - 2002)
 • Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2002 oraz 2002-2005)
 • Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej (1996-1998)

Funkcje pełnione na rzecz Rządu i Parlamentu RP

 • Stały reprezentant Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy Sejmowej Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2002-2205)

 • Przewodniczący Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji (2005-

 • Członek Rady Konsultacyjnej Komitetu Sterującego projektu Geoportal.gov.pl w urzędzie Głównego Geodety Kraju (2005-

Funkcje pełnione w ramach PAN i PAU

 • Przewodniczący Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU (2004 - )
 • Wiceprzewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU (2001 - )

Funkcje pełnione na AGH i w innych Uczelniach

 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale EAIiE AGH (2005-

 • Przewodniczący Rady Naukowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH (2005 -

All rights reserved (c) 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza