• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Metali Nieżelaznych

Tematy:

1 Analiza procesów zachodzących podczas wytwarzania kryształów metodą Czochralskiego
2 Badania ewolucji substruktury i tekstury metali mono i polikrystalicznych przy zmianie temperatury i stanu obciążenia
3 Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych materiałów odpadowych. Teoria i technologia
4 Elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów
5 Kinetyka redukcji kompleksów w roztworach wodnych
6 Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej procesów otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu
7 Lite nanomateriały wytwarzane metodą CWS, warstwy nanometryczne wytwarzane metodą natrysku termicznego, stopy aluminium
8 Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne kształtowania wyrobów w procesach wyciskania
9 Określenie własności termodynamicznych równowagi faz w układach wieloskładnikowych
10 Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania Large Eddy Simulation (Symulacji metodą wielkich wirów) w wybranych typach przepływów turbulentnych
11 Opracowanie technologii ciągłego wytwarzania materiałów proszkowych
12 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji żelazomolibdenu
13 Optymalizacja obliczeń typu LES (Large Eddy Simulation) – obliczenia wielofazowe
14 Procesy azotowania plazmowego spieków z proszków stopowych modyfikowanych borem
15 Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia.
16 Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem wprowadzonych do procesu w postaci trójtlenku molibdenu
17 Stopy miedzi i aluminium utwardzane wydzieleniowo o wysokiej wytrzymałości
18 Technologie wytwarzania wyrobów dla przemysłu kablowego i elektroenergetyki(linie napowietrzne, trakcja kolejowa).
19 Transformacje odkształceniowe w materiałach metalicznych
20 Wpływ silnego pola magnetycznego na wymianę ciepła
21 Wyznaczanie i minimalizacja źródeł entropii w procesach metalurgicznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza