• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Tematy:


Tematy zakończone:

1 Analiza śladów – systemy i metody pomiarowe
2 Biomateriały dla inżynierii tkankowej
3 Biomateriały dla inżynierii tkankowej
4 Czujniki chemiczne i biochemiczne
5 Elektrochemiczne czujniki gazów
6 Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego „gelcasting”
7 Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
8 Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie
9 Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
10 Kompozyty węglowe dla techniki i medycyny
11 Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach
12 Materiały funkcjonalne do konstrukcji ogniw, układów pomiarowych i zastosowań proekologicznych
13 Materiały i technologie dla rozwoju technologii wodorowej
14 Modelowanie stanu naprężeń cieplnych w materiałach ceramicznych
15 Modyfikowanie mikrostruktury i tekstury autoklawizowanych materiałów budowlanych domieszkami mineralnymi wykazującymi właściwości pucolanowe
16 Nowe technologie wytwarzania nanoproszków i nanokompozytów ceramicznych
17 Nowoczesne materiały termoelektryczne do konwersji energii odnawialnej
18 Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
19 Opracowanie implantów z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów
20 Opracowanie nowych technologii otrzymywania materiałów szklistych, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych
21 Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nawozów szklistych dla zastosowań rolnicznych (proekologicznych)
22 Opracowanie technologii otrzymywania fotoanod na bazie TiO2 dla ogniw fotoelektrochemicznych do konwersji energii słonecznej na chemiczną
23 Otrzymywanie i własności fizykochemiczne tlenków metali bloku d
24 Pomiary kinetyki spiekania
25 Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
26 Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy
27 Spiekane kompozyty ceramiczne o podwyższonej niezawodności i odporności na ścieranie
28 Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów
29 Synteza scawtytu i jej wykorzystanie w technologii wyrobów wapienno-piaskowych
30 Wpływ form komponentu siarczanowo-wapniowego na tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza