• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Tematy:

1 Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów obsługi i sieci kolejkowych
2 Badania własności maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi
3 Diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych
4 Fotowoltaika i Sensory w Proekologicznym Rozwoju Małopolski
5 Inżynieria wiedzy i inżynieria oprogramowania
6 Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi
7 Miary wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta
8 Modelowanie i sterowanie cyfrowe systemów dynamicznych
9 Modelowanie matematyczne w marketingu
10 Nowe rozwiązania układowe galwanicznych izolatorów analogowych sygnałów pomiarowych
11 Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów.
12 Opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, metod pomiarowych i algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych.
13 Opracowanie pomiaru impedancji zastępczej sieci elektroenergetycznej w oparciu o naturalną zmienność jej obciążenia
14 Optymalizacja maszyn elektrycznych
15 Problemy optymalizacji dynamicznej wielokryterialnej
16 Programowe i sprzętowe przetwarzanie, analiza i klasyfikacja cyfrowych sygnałów
17 Projektowanie specjalizowanych układów scalonych
18 Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji
19 Sterowanie cyfrowe procesami dynamicznymi
20 SYSTEM POMIAROWY O ZMIENNEJ STRUKTURZE DO POMIARU PARAMETRÓW RUCHU DROGOWEGO
21 Zaawansowane algorytmy w komputerowych systemach sterowania
22 Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny
23 Zastosowanie maszyny asynchronicznej w wydzielonej sieci energetycznej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza