• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Tematy:

1 Algorytmy sterowania dla manipulatorów i robotów mobilnych
2 Bezpieczeństwo w systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
3 Bezprzewodowe sieci czwartej generacji – Jakość świadczenia usług w sieciach ad-hoc i mesh
4 Detektory i specjalizowane układy scalone CMOS (AISIC) w zastosowaniach medycznych i eksperymentach fizycznych.
5 Jakość obsługi w sieciach IP
6 Jakość usług transmisji multimedialnych
7 Komputerowe wspomaganie diagnostyki/terapii oraz zabiegów/operacji medycznych
8 Metody sztucznej inteligencji i podejścia agentowego w systemach informacyjno-decyzyjnych
9 Modern optical networks
10 Niezawodność sieci
11 Nowoczesne sieci optyczne
12 Optymalizacja sieci UTRAN
13 Organizacja przetwarzania informacji w autonomicznych systemach rozproszonych zorientowanych na usługi
14 Projektowanie dedykowanych systemów transmisji światłowodowej
15 Projektowanie radiowych systemów łączności dedykowanych dla górnictwa podziemnego
16 Rozwój metod przetwarzania rozproszonego i wizualizacji naukowej dla potrzeb obliczeń dużej skali.
17 Sieci IP nowej generacji
18 Specjalizowane układy scalone CMOS i architektury systemów przetwarzania i transmisji sygnałów.
19 Spin Current Induced Ultrafast Switching SPINSWITCH
20 Techno-Ekonomia w planowaniu i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza