• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Tematy:

1 Badania oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA
2 Badania polimerów
3 Badania stanu i mechanizmów funkcjonowania środowiska z wykorzystaniem metod jądrowych i chromatografii gazowej
4 Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej
5 Badania teoretyczne nanostruktur półprzewodnikowych
6 Badania właściwości magnetycznych, elektrycznych i stukturalnych wodorków i związków międzymetalicznych
7 Badanie materiałów technologicznie ważnych i biomedyczne zastosowanie efektu Mössbauera
8 Badanie oddziaływań elektron–pozyton na akceleratorze LEP
9 Eksperyment ATLAS przy akceleratorze LHC w CERN
10 Eksperyment LHCb na zderzaczu protonowym LHC w CERN, dedykowany badaniom łamania symetrii kombinowanej CP.
11 energetyka jądrowa przyszłości
12 Fizyka nadprzewodników i magnetyków
13 Nanostruktury epitaksjalne: wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowania.
14 Projekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze ILC
15 Rozwój i zastosowanie jądrowych technik analitycznych, badań układów dynamicznych oraz właściwości zaawansowanych materiałów
16 Rozwój systemów detekcyjnych opartych na detektorach półprzewodnikowych i gazowych oraz technice specjalizowanych układów scalonych.
17 Rozwój systemów elektronicznych do stymulacji elektrycznej i rejestracji sygnałów z żywych sieci neuronowych
18 Właściwości strukturalne, magnetyczne i elektronowe nowoczesnych materiałów magnetycznych
19 Zagadnienia fizyczne nieinwazyjnych technik w diagnostyce medycznej
20 Zastosowania interdyscyplinarnych technik komputerowych i metod obliczeniowych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza