• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Energetyki i Paliw

Tematy:

1 Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji.
2 Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na węglach kamiennych i sorbentach mineralnych a aspekcie ochrony środowiska
3 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Badania właściwości sorpcyjnych węgli kamiennych i skał towarzyszących w aspekcie deponowania ditlenku węgla.
4 Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego. Tytuł zadania: Smektyty modyfikowane silikażelem: tekstura, właściwości sorpcyjne i katalityczne.
5 Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień i temperatur
6 Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla
7 Mechanizm i kinetyka procesów elektrod gazowych w jonowych przewodnikach ceramicznych (prace własne)
8 Odnawialne źródła energii w strukturze energii pierwotnej UE i Polski
9 Procesy w ogniwach paliwowych - analiza mechanizmu i kinetyki (praca statutowa)
10 Synteza i konwersja prekursorów do nanomateriałów proszkowych – nieorganicznych (nietlenkowych) oraz nieorganiczno-węglowych
11 Zastosowanie warstwowych glinokrzemianów w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza