• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Tematy:

1 Modelowanie spawania i cięcia laserowego
2 Technologia dwuetapowego walcowania pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych
3 Kontrola stężeń składników w produkcji stali mikrostopowej.
4 ANALIZA KALIBROWANIA WALCÓW ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTU WALCOWNICZEGO
5 Badania cieplne użebrowanych konwekcyjnych wymienników ciepła
6 Badania nanowarstw stosowanych w materiałach o podwyższonej biozgodności
7 Badania otrzymywania materiałów warstwowych z proszków metali w procesach przeróbki plastycznej
8 Badania parametrów technologicznych procesów gięcia i roztłaczania elementów rurowych dla przemysłu samochodowego
9 Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
10 Badanie i rozwój procesów walcowania wyrobów płaskich i długich
11 Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym utleniaczem
12 Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
13 Cieplno-plastyczna przeróbka stopów z grupy FeAl
14 Dyfrakcyjne metody rentgenowskie i ich zastosowanie do charakteryzowania materiałów
15 Etyczno-społeczny model bezpieczeństwa
16 Hybrydowe, analityczno-numeryczne modelowanie oparte o MES
17 Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
18 Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
19 Inżynieria Powierzchni - modelowanie, wytwarzanie oraz analiza struktury i wybranych własności warstw wierzchnich i powłok
20 Inżynieria wiedzy: Budowa baz wiedzy implementowanych w systemach diagnostycznych i ekspertowych dla przemyslu metalowego.
21 Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych materiałów
22 Metody stereologiczne i statystyczne w inżynierii materiałowej
23 Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.
24 Modelowanie wieloskalowe
25 Nowe metody obliczeniowe i narzędzia numeryczne do rozwiązywania zadań w inżynierii materiałowej
26 Numeryczne modelowanie wymiany ciepła i masy w inżynierii metali i energetyce
27 Obliczenia naukowo-techniczne wysokiej wydajności
28 Odkształcalność i plastyczność w procesach ciągnienia
29 ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA DLA STALI MIKROSTOPOWYCH
30 Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach kucia matrycowego lekkich materiałów gradientowych z proszku aluminium i jego stopu oraz własności
31 Opracowanie technologii formowania w procesach przeróbki plastycznej wyrobów z proszku stopów aluminium oraz kompozytów na ich osnowie umocnionych cząstkami ceramicznymi.
32 Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk
33 Opracowanie wytycznych w przemysłowej technologii zagospodarowania żużli stalowniczych poprzez odzysk.
34 Przemiany fazowe i strukturalne w materiałach konstrukcyjnych i specjalnych
35 Symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa materiałów
36 Termiczna konwersja biomasy i organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych do paliw węglowodorowych
37 Tytuł tematu badawczego: Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obrazów i algorytmach robotów autonomicznych
38 Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i własności materiałów
39 Wpływ składu chemicznego na strukturę i własności stopów na osnowie żelaza
40 Wykorzystanie analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach mikro- i nanostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
41 Zaawansowane materiały wytwarzane techniką metalurgii proszków
42 ZASTOSOWANIE OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ DLA SILNEGO ROZDROBNIENIA MIKROSTRUKTURY STALI NISKOWĘGLOWYCH I MIKROSTOPOWYCH

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza