• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i powierzchniowymi na wybranych przykładach

Kierownik: dr inż. Jarosław Kania
Jednostka wiodąca: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Cele ogólne badań:
Wzajemne oddziaływanie wód podziemnych i powierzchniowych jest bardzo ważnym problemem, gdyż może wpływać zarówno na ilość, jak i jakość obydwu systemów wodnych.
Badanie zjawiska wzajemnego oddziaływania między wodami podziemnymi i powierzchniowymi jest kierunkiem badawczym, który będzie się intensywnie rozwijał w najbliższych latach w związku implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W celu określenia wpływu wód podziemnych na jakość wód powierzchniowych w skali zlewni, konieczne staje się stworzenie modelu konceptualnego systemu wodnego o odpowiednim stopniu uszczegółowienia.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
badania w trakcie realizacji
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Jarosław Kania
(012) 617-24-25
jkania@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza