• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Wielowariantowe modelowania sejsmiczne jako podstawa opracowania kryteriów identyfikacji rejestrowanego pola falowego

Kierownik: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr inż. Artur Tatarata
Cele ogólne badań:
Analiza możliwości, na bazie teoretycznych pól falowych, wykorzystania procedur interpretacyjnych przed składaniem (AVO-Product, Fluid Factor, ρ i μρ, impedancja elastyczna) do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne Katedry Geofizyki WGGiOŚ (10.10.140.184)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• na przekrojach AVO warstwy nasycone charakteryzują się dodatnimi wartościami amplitud;
• na przekroje λρ strefy nasycone mają najmniejsze amplitudy, a na przekrojach μρ są prawie niewidoczne;
• przekroje impedancji elastycznej pokazują strefy nasycone – dla wszystkich powyższych procedury wielkości anomalii są prawie niezależne od stopnia nasycenia gazem;
• na przekrojach Fluid Factor w strefach nasyconych występuje podwyższenie amplitudy zależne od stopnia nasycenia gazem.
Najważniejsze publikacje:
Artur Tatarata, Kaja Pietsch (2008) – Wykorzystanie metod inwersji danych sejsmicznych przed składaniem (AVO) w prospekcji węglowodorów na przykładzie wybranych złóż miocenu Zapadliska Przedkarpackiego – Międzynarodowa Konferencja GEOPETROL’08, INiG w Krakowie.
Dane osoby kontaktowej:
Kaja Pietsch tel:012 617 24 07; pietsch@agh.edu.pl
Artur Tatarata tel: 012 617 24 07; atalt@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza