• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Geologiczna interpretacja zpisu sejsmicznego dla układów cienkowarstwowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr inż. Paweł Marzec
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest opracowanie procedur umożliwiających jednoznaczną identyfikację i interpretację w zapisie sejsmicznym stref wyklinowań lub zmian miąższości warstw oraz sekwencji cienkowarstwowych, jak również odróżnienie anomalii wywołanych efektem geometrycznym od anomalii spowodowanych zmianą parametrów petrofizycznych lub medium, nasycającego przestrzeń porową.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy – promotorski MNiI 4T12B 07029 (umowa AGH: 18.25.140.369)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• Szczegółowa analiza zjawiska tunigu w funkcji geometrii układów cienkowarstwowych, parametrów petrofizycznych skał, parametrów sygnału sejsmicznego
• Ocena wpływu geometrii wyklinowujących się warstw na atrybuty sejsmiczne i przetworzenia pola falowego
• Opracowanie metod identyfikacji stref tuningu w zapisie sejsmicznym
• Ocena przydatności różnych technik modelowania do analizy zjawiska tuningu
• Opracowanie metod eliminacji geometrycznego wzmocnienia amplitudy
• Przykłady identyfikacji na mapach stref wzmocnień amplitudowych wywołanych geometrią warstw i ich usuwanie.
Najważniejsze publikacje:
1. Paweł Marzec, Kaja Pietsch, Marcin Kobylarski, Artur Tatarata (2006) - Metody eliminacji z zapisu sejsmicznego anomalii amplitudowych wywołanych tuningiem – na przykładzie piaskowców cenomańskich z rejonu Grogla-Rylowa (zapadlisko przedkarpackie). PRACE INiG, nr 37, 197-206.
2. Paweł Marzec, Kaja Pietsch , Artur Tatarata i Marcin Kobylarski (2006) - Reflection signal shape analysis as a tool for tuning effects removal from amplitude DHI analysis. EAGE 68th Conference & Exhibition, Vienna, Austria.
Dane osoby kontaktowej:
Kaja Pietsch tel: 012 617 24 07; pietsch@agh.edu.pl
Paweł Marzec tel: 012 617 24 07; marzec@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza