• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Kamień w architekturze sakralnej Krakowa

Kierownik: prof. dr. hab. inż. Jacek Rajchel
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr. hab. inż. Jacek Rajchel
Cele ogólne badań:
Inwentaryzacja architektonicznych surowców skalnych w zabytkowych i współczesnych obiektach sakralnych Krakowa. Przeprowadzenie bezpośredniej identyfikacji zastosowanych surowców, jak również na podstawie materiałów archiwalnych; wykonanie fotodokumentacji; badania porównawcze.
Prace będą kontynuowane; ostatecznym rezultatem będzie opis kolejnej trasy po zabytkach sakralnych Krakowa w nowym wydaniu książki - geologicznego przewodnika Kamienny Kraków oraz publikacje w czasopismach poświęconym problematyce kamienia w architekturze.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.324 (2005-2007)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Identyfikacja i opis zabytkowych i nowych, współcześnie stosowanych architektonicznych surowców skalnych i kamieni dekoracyjnych w architekturze sakralnej Krakowa, ze wskazaniem na ich petrograficzny charakter, miejsce pochodzenia i możliwości zastosowania.
Najważniejsze publikacje:
Rajchel J. 2005 - A paleontological excursion across the Cracow architecture. 2nd International Conference GEOTOUR 2005, 22-24.09.2005, AGH, Kraków, pp. 98-102.
Rajchel J. 2005 - Carpathian rocks in the architecture of Cracow. Congress of Slovak Geological Society, 20-23.06. Past, Present and Future of Geological Knowledge (Geological Renaissance), Medvedia hora, Slovakia; Mineralia Slovaca, v. 37/3, p. 493.
Rajchel J. 2005 The Carpathian and Forecarpathian rocks mets on the Cracow city tour. 2nd International Conference GEOTOUR 2005, 22-24.09.2005, AGH, Kraków, p. 103.
Rajchel J. 2006 – Stony architecture of the Cracow with rocks of the Carpathians and the Carpathians Foredeep. Probliemi geołogii ta naftogazonosnosti Karpat. Miżdunarodna naukowa konferencija, Lwiw, 276-279.
Rajchel J. 2006, The rock of the Carpathian Foredeep in the architecture of Cracow as an example of geoheritage. Proceedings XVIIIth Congerss of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia, 491-493.
Rajchel J., 2007, A geological trip across a stony Cracow. Sympozjum Sekcji Minerałów Ilastych Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Mineralogia Polonica v. 38/1 (w druku)
Rajchel J., 2007, Kościół Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Nowy Kamieniarz, Poznań, (27)4/27: 86-91
Rajchel J., 2007, Wystrój kościoła św. Jadwigi Królowej. Nowy Kamieniarz, Poznań, (28)5/27: 88-90
Rajchel J., 2007, Z czego Kraków budowano. Wszechświat, Kraków, 108/4-6: 147-150
Dane osoby kontaktowej:
Jacek Rajchel
tel. 012 617 32 06
jrajchel@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza