• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań geofizyki otworowej oraz innych danych geofizycznych i geologicznych dla modelowania skał zbiornikowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Ha Quang Man, M.Sc.
Cele ogólne badań:
Podział utworów zbiornikowych zawierających węglowodory na jednostki o jednakowych własnościach hydraulicznych oraz ocena porowatości i przepuszczalności w tych jednostkach.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne w celu przygotowania pracy doktorskiej realizowane w roku 2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przygotowanie danych do modelowania z wykorzystaniem programu Eclipse (Schlumberger). Obliczenie FZI (Fluid Zone Index) na podstawie wyników badań laboratoryjnych na złożu gazu Ż. we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego.
Najważniejsze publikacje:
- Ha Quang Man, Jadwiga Jarzyna - Preliminary analysis of petrophysical parameters of the Miocene sandy-shaly formation in the Carpathian Foredeep as an introduction to Eclipse® (Schlumberger) modeling. Geopetrol 2008 (w przygotowaniu)
- Ha Quang Man, Jadwiga Jarzyna - Dane petrofizyczne w jednostkach o jednakowych własnościach hydraulicznych do modelowania przepływów w złożu gazu w zapadlisku przedkarpackim. Referat na I Kongresie Geologicznym w Krakowie w dniach 26-28 czerwca 2008 r.
Dodatkowe informacje:
Ha Quang Man jest doktorantem w Katedrze Geofizyki WGGiOŚ AGH. Jest pracownikiem Hanoi University of Mining and Geology w Wietnamie. Jest stypendystą J.M. Rektora AGH.
Dane osoby kontaktowej:
Jadwiga Jarzyna, 012 617 24 21; jarzyna@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza