• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast

Kierownik: dr hab. inż. Jan Golonka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr Monika Struska, mgr inż. Magda Górna, mgr inż. Jakub Pająk
Cele ogólne badań:
1. Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych.
2. Wulkanizm Karpat Zachodnich w aspekcie geoturystycznym.
3. Atrakcje geoturystyczne Sahary.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BW nr 10.10.140.575
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano model rozwoju strukturalnego Kotliny Orawskiej na podstawie układu i analizy kinematyki uskoków. Sporządzono dokumentację geologiczną i fotograficzną wybranych odsłonięć geologicznych. Wytypowano miejscowości oraz regiony znajdujące się w Polsce, Słowacji i Mauretanii o wybitnych walorach geoturystycznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Urban A., Jura J. & Struska M. Badania interdyscyplinarne jako przyczynek do wyjaśnienia geodynamiki we wschodniej części zapadliska orawskiego. [manuskrypt].
2. Górna M. Projekt Geoparku Banská Štiavnica. [manuskrypt].
Dane osoby kontaktowej:
Jan Golonka
0126172349, jan_golonka@yahoo.com

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza