• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Geoparki w Polsce i na obszarach przyległych

Kierownik: dr hab. inż. Jan Golonka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Michał Krobicki, mgr inż. Krzysztof Mickiewicz, dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. AGH, Dr hab. Anna Siwik, prof. AGH, dr inż. Marek Doktor, mgr inż. Magdalena Górna
Cele ogólne badań:
Przygotowanie wystąpienia o finansowanie projektu badawczego w ramach Funduszy Strukturalnych UE.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
GUZ AGH 21.10.140.481
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W wyniku studiów nad geoparkami na terenie Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec, a także nad obszarami transgranicznych Polski i Słowacji w Karpatach wytypowano trzy obszary dla których zostaną przygotowane wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Najważniejsze publikacje:
Golonka, J. & Krobicki, M.. 2007. Dunajec River rafting as one of the most important geotouristic object of the future trans-bordering PIENINY Geopark.Spływ Dunajcem jako jeden z najważniejszych obiektów geoturystycznych przyszłego, transgranicznego Geoparku PIENINY. Geoturystyka. Geotourism 3(10): 29-44.
Miśkiewicz, K. & Golonka, J., 2007. Pieniny: A proposed new cross-border Polish-Slovak Geopark. European Geoparks Network Abstracts. 7th European Geopark Network Open Conference in Scotland. Landscape and People: Earth Heritage, Culture and Economy. 13th - 16 th September/Sultaon 2007, Ulapool, Scotland, UK North West Highland Geopark, p.3.
Dodatkowe informacje:
Jednostka współpracujaca - Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH
Dane osoby kontaktowej:
Jan Golonka
0126172349, jan_golonka@yahoo.com

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza