• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Paleotektoniczne uwarunkowania powstawania skał macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych

Kierownik: dr hab. inż. Jan Golonka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. AGH, dr inż. Michał Krobicki, dr Anna-Waśkowska-Oliwa, dr inż. Piotr Strzeboński, prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
Cele ogólne badań:
Opracowanie systemu naftowego związanego ze skałami macierzystymi osadzonymi w jurze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych i ich podłoża.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
projekt badawczy MNiSW 4 T12B 002 30
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonano modelowanie przewidywanej wartości skał macierzystych jury i kredy Karpat Zewnętrznych. Przetestowano wyniki modelowania teoretycznego, poddano szczegółowym i specjalistycznym analizom geochemicznym i stratygraficznym górnojurajskie i dolnokredowe osady karpackie, które mogą być potencjalnymi skałami macierzystymi.
Najważniejsze publikacje:
Wierzbowski, A., Aubrecht., R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A, Pieńkowski, G. & Uchman, A. (eds.). 2006 Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, 6-18 September 2006, Kraków, Poland.
Golonka, J., , Słomka, T. & Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Jurassic-Cretaceous tectonic evolution of the Silesian Basin, Northern Outer Carpathians. In: Sudar, M., Ercegovac, M & Grubić, A (eds) Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian_Balkan Geological
Cieszkowski, M., Golonka, J. & Waśkowska-Oliwa, A., 2006. Tectonics and tectonic evolutionary stages of the Subsilesian Realm, Outer Carpathians. In: Sudar, M., Ercegovac, M & Grubić, A (eds) Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian_Balkan Geological Association. September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia. pp. 72-74.
Waśkowska-Oliwa, A., Golonka, J. & Strzeboński, P. 2007 Czarna kreda fliszu morawskiego. Black Cretaceous of the Morawian Flysch. Geoturystyka. Geotourism 1(8): 29-36.
Cieszkowski, M., Golonka, J., Waśkowska- Oliwa, A. & Chodyń, R., 2007. Type Locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland Annales Societatis Geologorum, 77: 269–290.
Dane osoby kontaktowej:
Jan Golonka
0126172349, jan_golonka@yahoo.com

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza