• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych.

Kierownik: dr hab. inż. Jan Golonka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr Monika Struska
Cele ogólne badań:
Odtworzenie etapów rozwoju badanego obszaru oraz opracowanie modelu strukturalnego Kotliny Orawskiej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
: promotorski projekt badawczy MNiSW 2P04D00230
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano układ lineamentów tektonicznych i uskoków. Wyznaczono naprężenia główne (σ1, σ2, σ3) w programie TectonicsFP. Odtworzono etapy rozwoju badanego obszaru na podstawie rekonstrukcji deformacji. Opracowano model strukturalny Kotliny Orawskiej.
Najważniejsze publikacje:
Urban A., Jura J. & Struska M. Badania interdyscyplinarne jako przyczynek do wyjaśnienia geodynamiki we wschodniej części zapadliska orawskiego. [manuskrypt].
Dane osoby kontaktowej:
Jan Golonka
0126172349, jan_golonka@yahoo.com

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza