• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej

Kierownik: dr hab. inż. Adam Cichy
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
mgr inż. Justyna Bała
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest: badanie możliwości zastosowania różnych algorytmów optymalizacyjnych dla potrzeb inwersji w wybranych metodach geoelektrycznych pod kątem ich efektywności; analiza niejednoznaczności zadania odwrotnego w tych metodach; badanie wpływu błędów pomiarowych na wynik inwersji; zastosowanie inwersji połączonej dla wybranych metod geoelektrycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
grant promotorski nr 18.18.140.612
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Efektem prowadzonych badań będzie stworzenie oryginalnego i efektywnego systemu do modelowania i inwersji danych geoelektrycznych z implementacją inwersji połączonej.
Najważniejsze publikacje:
Zastosowanie inwersji połączonej dla wybranych metod geoelektrycznych — Justyna BAŁA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 120. Konferencje ; nr 49 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology ; no. 120. Conferences ; no. 49). S. 37–46.
Rozwiązanie zadania odwrotnego dla wybranych metod geoelektrycznych z wykorzystaniem rozproszonego środowiska obliczeniowego — Justyna BAŁA, Anna PIĘTA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). ISBN 978-83-921755-9-9.
Analiza wpływu strategii podziału zadania optymalizacyjnego na efektywność obliczeń równoległych na przykładzie inwersji danych elektrooporowych — Anna PIĘTA, Justyna BAŁA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). ISBN 978-83-921755-9-9.
Analiza niejednoznaczności zadania odwrotnego na przykładzie sondowań elektrooporowych i dipolowych sondowań indukcyjnych / Justyna BAŁA, Grzegorz PSZCZOŁA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1).
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Justyna Bała
tel: 617-34-37
email:jbala@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza