• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Inżynieria naftowa i gazownicza

Metody określania błędów obliczania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

Kierownik: Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH - AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gaz, Katedra Inżynierii Gazowniczej
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć – Polska Akademia Nauk w Krakowie
Dr inż. Zbigniew Kokesz – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geologii Złożowej i Górniczej
Cele ogólne badań:
Opracowanie zasad dokumentowania złóż węglowodorów oraz algorytmu postępowania przy obliczaniu błędów szacowania zasobów i parametrów złożowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt jest realizowany w ramach zlecenia z przemysłu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenia błędu wyznaczenia zasobów, poprzez analizę ryzyka.
Zastosowanie geostatystyki do wyznaczenia błędów interpolacji na mapach.
Analiza niepewności danych wejściowych (map cyfrowych, danych geofizyki wiertniczej i danych laboratoryjnych).
Wypracowanie algorytmu postępowania przy obliczaniu błędów szacowania zasobów.
Patenty, know how, wdrożenia:
Opracowanie w trakcie realizacji.
Dodatkowe informacje:
Jednostki współpracujące przy realizacji tematu:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
2. Polska Akademia Nauk w Krakowie
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
tel.: +48 12 617 22 03
fax: +48 12 633 77 49
e-mail: zawisza@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza