• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym. Redukcja zawartości węglowodorów zanieczyszczających środowisko naturalne

Kierownik: Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. S. Dubiel,
Dr A. Lewkiewicz-Małysa,
Dr inż. J. Macuda, dr inż. T. Solecki,
Dr inż. B. Winid,
Dr inż. A. Zubrzycki,
Dr inż. E. Wojna-Dyląg,
Dr inż. A. Frysztak-Wołkowska,
Mgr inż. K. Roszczynialska,
Mgr inż. R. Rogowska-Kwas,
Mgr inż. Jan Kozioł
Cele ogólne badań:
Procesy sorpcji i rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych; usuwanie ich ze środowiska gruntowo-wodnego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne nr umowy: 10.10.190.343
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
tel.: 012 617 22 03
zawisza@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza