• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
/

Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zapadliska przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych oraz ciepłowniczych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Jednostka wiodąca: Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
W. Górecki, A. Sowiżdżał, B. Kępińska, M. Hajto, J. Jasnos, B. Papiernik, B. Czopek, G. Machowski
Cele ogólne badań:
1. Rozpoznanie warunków geotermalnych zapadliska przedkarpackiego
2. Określenie możliwości zagospodarowania zasobów geotermalnych do różnych celów (m.in. w ciepłownictwie, balneoterapii, rekreacji i in. )
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt rozwojowy własny (numer umowy Nr N R09 0003 06/2009 (umowa AGH nr 17.17.140.801) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2009-2012
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wyniki prac zostaną przedstawione w formie „Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego” zawierającego szczegółową charakterystykę hydrogeologiczną i geotermalną poziomów wodonośnych zapadliska przedkarpackiego wraz ze wskazaniem miejsc perspektywicznych z punktu widzenia wykorzystania wód geotermalnych do różnych celów .
Dodatkowe informacje:
„Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego” opracowano przy współpracy z Katedrą Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WGGiOŚ AGH, Katedrą Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Odlewnictwa AGH oraz Katedrą Inżynierii Naftowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Przy opracowywaniu Atlasu udział wzięli specjaliści z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica, Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, a także Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Geofizyki Kraków Sp.z o.o.
Dane osoby kontaktowej:
wgorecki@agh.edu.pl, 12 617 23 60

data aktualizacji: 2012-05-23

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza