• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
/

Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce

Kierownik: Prof.dr hab.inż. Wojciech Górecki
Jednostka wiodąca: Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
W. Górecki, A. Sowiżdżał, R. Semyrka, B. Kępińska, M. Hajto, T. Maćkowski, J. Jasnos, B. Papiernik, M. Stefaniuk
Cele ogólne badań:
Ocena możliwości wykorzystania struktur geologicznych do budowy zamkniętych systemów geotermicznych – Hot Dry Rocks (HDR) na obszarze Polski
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D z dnia 31.03.2010 r.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie będzie obejmowało charakterystykę systemów HDR, oszacowanie potencjału oraz bilansu cieplnego dla takich instalacji, a także wskazanie obszarów i perspektywicznych struktur geologicznych o najkorzystniejszych warunkach do lokalizacji tego typu przedsięwzięć. Pośrednim celem realizacji projektu będzie wzbogacenie bazy danych parametrów petrofizycznych, w tym termicznych, skał oraz wykonanie badań geofizycznych dla uszczegółowienia modeli przestrzennych kompleksów skalnych, istotnych przy ocenie możliwości ich wykorzystania w celu budowy zamkniętych systemów geotermicznych.
Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
Dane osoby kontaktowej:
wgorecki@agh.edu.pl, 12 617 23 60

data aktualizacji: 2012-05-23

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza