• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych materiałów

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Stanisław DYMEK, prof. n. AGH
Dr inż. Łukasz CIENIEK
Dr inż. Magdalena ROZMUS
Dr inż. Mirosław WRÓBEL
Cele ogólne badań:
Badanie wpływu zmian mikrostruktury wywołanych różnymi metodami wytwarzania (przetwarzania) na właściwości, głównie mechaniczne, metali i stopów
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe AGH nr 11.11.110.792
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonano badania mikrostruktury oraz własności mechanicznych spoin stopu aluminium 7136 wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny.
Wykonano badania mikrostruktury warstw wierzchnich stopu Ti6Al4V wytwarzanych metodą laserowego odkształcenia oraz mikrostruktury i własności stali C-Mn poddanej dużym odkształceniom plastycznym.
Najważniejsze publikacje:
1. C. Hamilton, S. Dymek, M. Blicharski: Friction stir welding of aluminum 7136-T76511 extrusions, Archives of Metallurgy and Materials, 53, 2008, s. 1047-1054.
2. M. Rozmus, J. Kusiński, M. Blicharski, J. Marczak, A. Rycyk: Modyfikacja warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V metodą laserowego odkształcenia, Inżynieria Materiałowa, nr 6, 2008, s. 548-551.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:

Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Stanisław DYMEK, prof. n. AGH
Tel. 048 12 617 26 96
e-mail: gmdymek@cyfronet.pl

data aktualizacji: 2011-01-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza