• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Inżynieria Powierzchni - modelowanie, wytwarzanie oraz analiza struktury i wybranych własności warstw wierzchnich i powłok

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr inż. Stanisław GUT
Dr inż. Sławomir KĄC
Dr inż. Agnieszka KOPIA
Dr hab. inż. Kazimierz KOWALSKI
Dr inż. Agnieszka RADZISZEWSKA
Dr inż. Ireneusz SULIGA
Cele ogólne badań:
Wpływ parametrów procesów wytwarzania na strukturę i właściwości warstw wierzchnich materiałów i powłok.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekty realizowane

1. Polskie Sztuczne Serce; Realizacja części zadania badawczego w ramach strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011
(Nr umowy 4/02/WK/P01/2008); kierownik zadania: prof. zw. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI; okres realizacji 2008-2010;
2. Advancement in storage capability and hydrogen kinetics of hybride storage alloy trough nanocoating with multifunctional hybryd polymer; (HydroNanoPol, NMP3-CT-2006-032517, Nr kontraktu: 032517) w ramach 6 RP UE - projekt STREP; okres realizacji 2006-2009;
3. High Flux Solar Facilities for Europe; (SOLFACE) w ramach 6 RP UE; okres realizacji 2004-2005;
4. Surfaces of Complex Metallic Alloys; (CMA, NMP3-CT-2005-500145) w ramach 6 RP UE; okres realizacji 2005-2009;
5. Poprawienie pojemności magazynowania i kinetyki wodoru w stopach wodorkowych przez nałożenie nanopowłoki wielofunkcyjnego polimeru hybrydowego; (SPUB, Nr umowy 342/6PRUE/2007/7); kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI; okres realizacji 2006-2009;
6. Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy tlenku kobaltu domieszkowanego wapniem i lantanem o optymalnych własnościach elektrycznych (grant nr decyzji 4072/B/T02/2009/36); kierownik projektu dr inż. Łukasz CIENIEK; okres realizacji 2009-2012;
7. Cienkie warstwy bizmutu wytwarzane techniką ablacji laserowej; (grant habilitacyjny 4473/B/T02/2008/34); kierownik projektu: dr inż. Sławomir KĄC; okres realizacji 2008-2010;
8. Wytwarzanie i analiza własności katalitycznych cienkich warstw tlenkowych do zastosowania jako czujniki gazu; (grant habilitacyjny 3809/B/T02/2007/33); kierownik projektu: dr inż. Agnieszka KOPIA; okres realizacji 2007-2010;
9. Cienkie warstwy beta-Al-Mg wytwarzane metodą ablacji laserowej; (grant 4162/TO2/2007/32); kierownik projektu: dr inż. Agnieszka RADZISZEWSKA; okres realizacji 2007-2009.

Projekty zrealizowane

1. Określenie parametrów transportu masy w cienkowarstwowych tlenkowych przewodnikach jonowych YSZ i GDC; (grant 3 T08C 001 29); kierownik projektu: dr inż. Kazimierz KOWALSKI; okres realizacji 2005-2008;
2. Opracowanie technologii wykonania materiałów gradientowych o zastosowaniu katalitycznym na bazie CeO2 z wykorzystaniem ablacji laserowej laserem Nd:YAG (1064nm) i charakterystyka mikrostruktury; (grant zamawiany PBZ-KBN-100/3/3/2004); kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI; okres realizacji 2004-2007;
3. Wytwarzanie i charakterystyka funkcjonalnych materiałów tlenkowych w postaci cienkich warstw do zastosowań jako czujniki gazu; (POLONIUM 6534/R06/R07); kierownik projektu: dr inż. Agnieszka KOPIA; okres realizacji 2006-2007;
4. Wpływ temperatury i ciśnienia cząstkowego tlenu na mikrostrukturę i własności przewodzące monokryształów CoO i NiO domieszkowanych Ca; (grant 3 T08A 062 26); kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI; główny wykonawca Łukasz CIENIEK; okres realizacji 2004-2006;
5. Laserowa obróbka przetopieniowa - modelowanie i weryfikacja eksperymentalna kształtu, wielkości i rozmieszczenia domieszki w strefie przetopionej; (grant 4 T08C 060 25); kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI; główny wykonawca Tomasz DIDENKO; okres realizacji 2003-2006;
6. Warstwy powierzchniowe odporne na ścieranie wytwarzane techniką laserowego napawania na odlewanych stopach Al-Si; (grant 3 T08C 038 27); kierownik projektu: dr inż. Sławomir KĄC; okres realizacji 2004-2006;
7. Warstwy M-CeO2 wytwarzane techniką ablacji laserowej. Wpływ domieszkowania M=Cu, Nd na strukturę i własności; (grant 4 T08C 005 24); kierownik projektu: dr inż. Agnieszka KOPIA; okres realizacji 2003-2005.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano numeryczne modelowanie procesu laserowej obróbki przetopieniowej (przetapiania i wzbogacania materiałów) oraz wykonano jego eksperymentalną weryfikację. Opracowano model matematyczny procesu azotowania żelaza uwzględniający szybkość reakcji na powierzchni. Scharakteryzowano rolę ścieżek przetopu laserowego wykonanych na powierzchni blachy na wydatek energetyczny związany z odkształcaniem blachy w warunkach trój- i jednoosiowego stanu naprężeń oraz właściwości sprężyste blach zaginanych laserowo. Techniką ablacji laserowej wykonano cienkie warstwy z różnych materiałów: Al-Mg, tlenek bizmutu (czysty) i domieszkowany itrem, CeO2 – Gd2O3 10 i 20 mol%, Sr-Ru-O, BLT, Al-Cu-Fe, natomiast techniką zol-żel wykonano warstwy RuO2. Dla wszystkich warstw przeprowadzono analizę strukturalną i ich właściwości.
Najważniejsze publikacje:
1. A. Radziszewska, S. Kąc, J. Kusiński: Laserowa powierzchniowa modyfikacja stop Al-Si; Inżynieria Materiałowa, 26 nr 5, 2005, s. 332-334.
2. A. Kopia, M. Chmielowska, Ch. Leroux, J.P. Dallas, J.R. Gavarri, J. Kusiński: Structural analyses of Nd doped CeO2 thin films deposited by pulsed laser deposition; Journal of Microscopy vol. 224, 2006, s. 49-51.
3. J. Kusiński, L. Cieniek, G. Petot-Ervas, C. Petot, G. Baldinozzi: Influence of Ca content and oxygen partial pressure on microstructural evolution of (Co,Ca)O at elevated temperatures; Journal of Microscopy, Vol. 224, Issue 1 October 2006 s. 30-33.
4. S. Kąc, J. Kusiński, A. Zielinska –Lipiec, I. Wrońska: Scaning electron microscopy and transmission electron microscopy microstructural investigation of high-speed tool steel after Nd:YAG pulsed laser melting; Journal of Microscopy, Vol. 224, 2006, s. 65-67.
5. K. Kowalski, A. Bernasik, J. Camra, M. Radecka, J. Jedliński: Diffusion of niobium in yttria-stabilized zirconia and in titania-doped yttria-stabilized zirconia polycrystalline materiale; J. Europ. Ceram. Soc. 26, 2006, s. 3139-3143.
6. S. Kąc, J. Kusiński: Structure and properties of the bronze laser alloyed with titanium; Applied Surface Science, 253, 2007, s. 7895.
7. A. Radziszewska, S. Kąc: Modification of Al-Si alloy surface layer using Nd:YAG laser; Proceedings of VIII-th SPIE Conference on Laser Technology – Application of lasers, Vol 6598, 2007.
8. A. Kopia, K. Kowalski, M. Chmielowska, Ch. Leroux: Electron microscopy and spectroscopy investigations of {CuO_{x}-CeO_{2-δ}/Si} thin films; Surface Science, vol. 602, 2008, s. 1313-1321
9. N. Halem, Ł. Cieniek, J. Kusiński, G. Baldinozzi, C. Petot, G. Petot-Ervas: The effect of CaO coatings on the oxidation behavior of polycrystalline nickel between 800 and 1200°C, Materials Science Forum Vols. 595-598, 2008, s.1075-1081.
10. A. Radziszewska, J. Kusiński: Laser alloying of plain carbon steel surface layer, Archives of Foundry Engineering, vol. 8, Issue 2, 2008, s. 175-179
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Grupa Inżynierii Powierzchni współpracuje z partnerami projektów 6PR i 7PR oraz innymi:

École Centrale de Paris, Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides, France
École Centrale de Paris - Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux, France
Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence, France
CNRS Font Romeu – Odeillo, France
Université du Sud Toulon-Var, France
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
Tel. 048 12 617 33 44
e-mail: kusinski@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2011-01-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza