• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Inżynieria naftowa i gazownicza

Technologie otworów chłonnych w ochronie środowiska – etap II

Kierownik: Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH-UST
Jednostka wiodąca: Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH-UST
Prof. dr hab. inż. S. Dubiel,
Dr A. Lewkiewicz-Małysa,
Dr inż. J. Macuda,
Dr inż. T. Solecki,
Dr inż. B. Winid,
Dr inż. A. Zubrzycki,
Dr inż. E. Wojna-Dyląg,
Dr inż. A. Frysztak-Wołkowska,
Mgr inż. K. Roszczynialska,
Mgr inż. R. Rogowska-Kwas,
Mgr inż. Jan Kozioł
Cele ogólne badań:
Wykorzystanie otworów chłonnych do składowania odpadów płynnych w górotworze oraz sekwestracji CO2.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania Statutowe nr umowy: BS 11.11.190.01/
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenie zakresu i rodzaju badań dla oceny możliwości składowania ciekłych odpadów w górotworze w zależności od ich rodzaju.
Charakterystyka rozwiązań technicznych i technologicznych procesu składowania w górotworze metodą otworową.
Określenie możliwych zagrożeń dla środowiska wraz z opracowaniem zasad jego monitorowania.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH-UST
tel.: +48 12 617 22 03
fax: +48 12 633 77 49
e-mail: zawisza@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza