• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Ocena wpływu oddziaływania środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych

Kierownik: dr inż. Rajmund Oruba
Jednostka wiodąca: Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W ramach pracy nr 10.10.150.963 w 2008 r. zebrano dane dotyczące konstrukcji, warunków eksploatacji i stanu technicznego kominów żelbetowych o wysokości od 120 do 260 m w elektrowniach i elektrociepłowniach: Turów, EC-2 Polkowice, Trzebinia Siersza, EC Łęg Kraków, EC Huty Miedzi Głogów i CM Pabianice. Przeprowadzono badania wpływu środowiska przemysłowego, wprowadzenia instalacji odsiarczania spalin oraz pochyleń i wstrząsów na zużycie techniczne żelbetowych kominów przemysłowych. Opracowano komputerowy program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i dynamicznych kominów żelbetowych z uwzględnieniem wpływu korozyjnej degradacji ich trzonów nośnych, górniczych pochyleń terenu i parasejsmicznych wstrząsów górniczych.
Najważniejsze publikacje:
Wyniki badań przedstawiono w referacie „Effect of mining terrain gradient of reinforced concrete chimneys” wygłoszonym na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „10. Geokinematische Tag In Freiberg”. 07-08.05.2009 r. Referat wydrukowano w materiałach Konferencji.\
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza