• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja

Automatyzacja pomiarów pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z zastosowaniem inklinometru szybowego

Kierownik: dr inż. Wojciech Jaśkowski
Jednostka wiodąca: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W ramach realizowanego tematu pracy wykonano w pięciu szybach górniczych pomiary pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych inklinometrem szybowym oraz pomiary geometrii szybu zbudowanym przez W. Jaśkowskiego i M. Jóźwika przyrządem pomiarowym nazwanym od zasady jego działania „skanerem laserowym 2D” (zgłoszenie wzoru użytkowego nr W-117 087 z dnia 30.10.2007 p.t. ”Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk górniczych”). Przeprowadzone badania miały na celu potwierdzenie przydatności obu przyrządów do tego typu pomiarów. Otrzymane wyniki wykazały pełną przydatność zbudowanych przyrządu do badania geometrii szybu i pomiarów prostoliniowości i pionowości prowadników szybowych. Wyniki przeprowadzonych badań zostały również wykorzystane w opracowywanej przez kierownika tematu monografii.
Najważniejsze publikacje:
Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-3-86797-018-1. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza