• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja

Analiza środków formalnych umożliwiających modelowanie i standaryzację cyfrowego zasobu informacji górniczej

Kierownik: dr inż. Artur Krawczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W ramach tematu zrealizowano badania dotyczące trójwymiarowego modelowania wyrobisk górniczych górniczych. Trójwymiarowa wizualizacja, jako bardzo sugestywny sposób przekazywania informacji przestrzennych coraz częściej znajduje zastosowanie tylko jako produkt końcowy ale również jako element składowy systemów projektowania produkcji górniczej. Dziedzina ta wymaga standaryzacji. W ramach badań opracowane zostały koncepcyjnie 4 modele wyrobisk: osiowy, kołowy, profilowany, fotorealistyczny. W ramach pracy przygotowano również propozycje normy SGG-1-1 Geomatyka Górnicza-Model Wyrobisk Górniczych-digitalizacja i wizualizacja wraz z przykładem realizacji takiej wizualizacji w postaci pliku animacji komputerowej.
Najważniejsze publikacje:
Wyniki wykonanych badań zostały opublikowane w: Możliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenu — Possibilities level of groundwater changes modeling caused by underground exploitation subsidence / Edward POPIOŁEK, Artur KRAWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN 978-83-87-267-88-9. — S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz.
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza