• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja

Wpływ geologicznych uwarunkowań na przebieg procesu deformacji eksploatowanego górotworu solnego

Kierownik: dr inż. Zbigniew Szczerbowski
Jednostka wiodąca: Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonano prace pomiarowe w Inowrocławiu i Wieliczce oraz analizę i interpretację wyników pomiarów. Uzyskane rezultaty prac dotyczą oceny geokinematyki wysadu solnego w Inowrocławiu na podstawie wyników pomiarów klasycznej niwelacji precyzyjnej oraz analizy morfostukruralnej. Wykonano szereg eksperymentów pomiarowych, celem wyznaczania wysokości normalnych, z czym wiąże się zagadnienie niezbędnych poprawek. Końcowym efektem pracy jest model geokinematyczny ruchu złoża solnego w Inowrocławiu, uwzględniający wpływ uwarunkowań geologicznych na obserwowany na powierzchni proces przemieszczeń reperów.
Najważniejsze publikacje:
Wyniki wykonanych badań zostaną opublikowane w artykule złożonym do druku: Geodetic surveys in detection of geological features. a case study of inowrocław area, central Poland. Annales Societatis Geologorum Polonia. Ponadto, wyniki były przedstawione w formie referatu na konferencji 9TH Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (Nachod, 12–15 XI 2008).
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza