• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne /

Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia

Kierownik: dr inż. Robert Oleniacz
Jednostka wiodąca: Katedra Kształtowania i ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Przedmiotem analiz i obliczeń realizowanych w ramach omawianych badań była m.in. teoretyczna ocena wpływu na jakość powietrza instalacji spalania odpadów komunalnych (na przykładzie spalarni planowanej do wybudowania w Krakowie). Ponadto dokonano analizy świadomości społecznej w zakresie niekontrolowanego spalania odpadów i pozostałości roślinnych oraz problemu emisji dioksyn i furanów na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w jednej z gmin wiejskich (Krościenko Wyżne koło Krosna). Przeprowadzono także ocenę działania suchego systemu oczyszczania spalin ze spalania odpadów medycznych w oparciu o wyniki bezpośrednich pomiarów przeprowadzonych w spalarni pracującej przy Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Najważniejsze publikacje:
1. Oleniacz R.: Ocena skuteczności działania suchego systemu oczyszczania spalin ze spalania odpadów medycznych opartego na wtrysku sorbentu wapniowo-węglowego. W: Dębowski Z. (red.): Węgiel aktywny w ochronie środowiska, str. 272-281. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
2. Oleniacz R., Pilch M.: Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2008, Vol. 9, 19-28 (zał. 3).
3. Oleniacz R., Tomkowicz A.: Świadomość społeczna z zakresu niekontrolowanego spalania odpadów i problemu dioksyn. Materiały z IX Konferencji Naukowej „Dioksyny w Przemyśle i Środowisku”, str. 158-163. Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, EmiPro, Hamilton Poland Ltd. Kraków-Tomaszowice, 12-13 czerwca 2008.
4. Oleniacz R., Tomkowicz A.: Uncontrolled combustion of household wastes and vegetation remains in a rural community – questionnaire results. Geomatics and Environmental Engineering 2009, Vol. 3, No. 3
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza