• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego.

Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński - prof. AGH
Jednostka wiodąca:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Cele ogólne badań:
Przedmiotem badań była kompilacja metodyki oceny bonitacyjnej gruntów rekultywowanych. Potrzeba opracowania tej metodyki wynika z niemożności wykorzystania obowiązującej ścieżki diagnostyki bonitacyjnej w odniesieniu do gleb pozbawionych istotnych atrybutów klasyfikacji gleb (poziom próchniczny, inne poziomy diagnostyczne). Ważką okolicznością jest technogenny często charakter rekultywowanych utworów. Zaproponowano model bonitacji oparty na zasadzie minimum. Opracowano stosowne parametry modelu, które należy traktować jako pierwsze przybliżenie.
Najważniejsze publikacje:
Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na ternach rekultywowanych (autorzy: Eckes, Gołda, Gruszczyński, Trafas), UWND AGH 2009
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-01-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza