• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby oraz ustalenie źródeł emisji związków.

Kierownik: dr inż. Maciej Michałowski
Jednostka wiodąca:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Cele ogólne badań:
Celem pracy było oznaczenie stopnia zanieczyszczenia związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby i ustalenie potencjalnych źródeł emisji tych związków do środowiska. Jest to bardzo ważne zagadnienie z uwagi na fakt, że Raba zasila zbiornik wody pitnej w Dobczycach dla Krakowa. Dla oznaczenia stężeń fenoli wykorzystano metodę spektrofotometrii UV-VIS wykorzystując testy kuwetowe firmy Nanocolor .
Najważniejsze publikacje:
1. AGH Geomatics& Environmental Engineering pt. The pollution of the upper part of the Raba catchment with phenol compounds and the analysis of their emission sources”, autor Maciej Michałowski artykuł przyjęty do druku w zeszytach naukowych
2. Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza rzeki Raby oraz ustalenie źródeł emisji tychzwiazków” poster przedstawiony na XXXIII Międzynarodowym Seminarium „ Chemistry for Agriculture” w Jeseniku –Czechy 30.11-3.12
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-01-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza