• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych do wstępnej dezynfekcji wody

Kierownik: Dr inż. Agnieszka Włodyka-Bergier
Jednostka wiodąca:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Cele ogólne badań:
Badania własne realizowane w 2008 roku były etapem przygotowawczym do właściwych badań zaplanowanych na rok 2009. W ramach etapu przygotowawczego zostały przygotowane modelowe złoża oraz wytypowane związki organiczne, będące produktami ubocznymi dezynfekcji wody chlorem, które będą oznaczane ilościowo i jakościowo w przypadku zastosowania przed chlorowaniem wstępnej dezynfekcji na złożach hydrobotanicznych. Do badań zostało wytypowanych 21 związków organicznych z grup trihalometanów, kwasów halogenooctowych, acetonitryli, halogenoketonów, chloropikryna i wodzian chloralu. Została opracowana metodyka oznaczania ich za pomocą chromatografii gazowej z wykorzystaniem różnych metod ekstrakcji tych związków z wody.
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-01-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza