• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Nauki polityczne i historyczne

PRZEMIANY SPOŁECZNO-POLITYCZNE W XX I XXI WIEKU

Kierownik: dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: KATEDRA POLITOLOGII I HISTORII NAJNOWSZEJ
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Anna Siwik, Robert Borkowski, Lucyna Kulińska, Julian Kwiek, Klaus Müller, Leszek Porębski, Magdalena Parus – Jaskółowska
Cele ogólne badań:
Efektem realizowanego programu powinno być wskazanie czynników istotnych z punktu widzenia dynamiki zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym. Tematy szczegółowe obejmują: 1. Medialne prezentacje współczesnego terroryzmu. 2. Polacy i Ukraińcy w XX i XXI wieku. 3. Słowacy w Polsce. 4. Ruch społeczny NSZZ „Solidarność. 5. Proces integracji europejskiej. Stare i nowe konflikty. 6. Rewolucja informacyjna a przemiany współczesnej demokracji. 7. Mediatyzacja historii. przypadek współczesnych polskich i niemieckich fabularyzowanych filmów dokumentalnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
badania własne
Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje i udział w konferencjach
Najważniejsze publikacje:
Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, A.Siwik, L. Haber (red.) Wyd.AGH, Kraków 2008. J. Kwiek,The Events of March 1968 in Poland, Der Donauraum 2008, L.Porębski, Ł. Krzyzowski, Ralfa Dahrendorf potyczki ze współczesnością w: Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, J.Mucha (red.) Wyd. NOMOS, Kraków 2008. L. Kulińska, Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie z lat 1939-1947 w świadomości współczesnych Polaków, w: Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, B. Grott (red.) Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2008. A.Siwik, Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej "Kultury" w: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polski. V.Wejs-Milewska, E. Rogalewska (red.), Białystok 2008

Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Jolanta Łada, tel. 4260 mail: lada@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza