• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Socjologia, psychologia i filozofia

KULTUROWA SPECYFIKA FILOZOFII I DUCHOWOŚCI

Kierownik: dr hab. Ignacy Fiut prof.nadzw.
Jednostka wiodąca: KATEDRA KULTUROZNAWSTWA I FILOZOFII
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Wacław Branicki, Wojciech Buchner, Ignacy S. Fiut, Anna Małecka, Zbigniew Pasek, Jerzy Pałosz, Maciej Uliński, Magdalena Szpunar, Michał Siciński, Bogusław Zmudziński, Alojzy Morzyniec, Jan Galarowicz, Katarzyna Skowronek,Wiesław Kurpiewski, Anna Olszewska, Jowita Guja, Katarzyna Stark, Maria Bielawka
Cele ogólne badań:
Katedra zajmuje się zagadnieniami filozofii kultury, filozofii człowieka, problematyką myśli filozoficznej budującej ekologiczne relacje ludzi z przyrodą oraz społeczeństwem. Prowadzone są badania związane z miejscem nowych i starych mediów w komunikowaniu społecznym, medialnym i multimedialnym. Podjęto badania nad specyfiką zjawisk kulturowych transmitowanych przez tradycyjnie rozumianą kulturę oraz przez nową kulturę, którą kształtują nowe media, tworząc nowe modele dyskursu kulturalno-komunikacyjnego wewnątrz kultury rodzimej oraz z kulturami zewnętrznymi w wymiarze globalnym.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania prowadzone w oparciu o środki finansowe przeznaczone na działalność statutową
Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje i udział w konferencjach
Najważniejsze publikacje:
I.S.Fiut (red.) „Idee i Myśliciele. Filozoficzne i mkulturoznawcze rozważania o duchowosci i komunikowaniu“, nr. tomu X, Wyd. AGH, Z. Pasek, Kulturoznawstwo a religioznawstwo. W poszukiwaniu metody w: Tożsamość kulturoznawstwa , A.Pankowicz, J.Rokicki, P.Plichta (red.) Wyd. UJ Kraków 2008. Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych. Z. Pasek, K. Leszczyńska (red.). Wyd. NOMOS, Kraków 2008
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Katarzyna Rączka, te. 4285, mail: kraczka@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza