• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Społeczeństwo informacyjne

SZANSE I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Kierownik: dr Wanda Takuska-Mróz
Jednostka wiodąca: Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Lesław.H.Haber, Marzena Mamak-Zdanecka, Tomasz Masłyk, Maria Stojkow, Marian Niezgoda, Andrzej Augustynek, Dorota Żuchowska-Skiba, Krzysztof Matuszek, Ewa Migaczewska
Cele ogólne badań:
Zjawiska formowania się społeczeństwa informacyjnego, rozwoju nowych technologii informacyjnych oraz globalizacji powoduja konieczność badania takich kwestii jak m.in. zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, funkcjonowanie organizacji gospodarczych w warunkach innowacyjności technologicznej, zagadnienia związane z kapitałem społecznym i kulturą polityczną, nowe formy działań obywatelskich we współczesnym świecie, społeczna odpowiedzialność biznesu, zagrożenia natury psychologicznej spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem technik informatycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
badania własne
Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje i udział w konferencjach

Najważniejsze publikacje:
Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. (red.)A. Siwik, L.H.Haber, Wyd. AGH Kraków 2008
L. H. Haber ,M. Mamak-Zdanecka, Leadership in Digital Technology Conditions ,Management 2008, vol.12. A. Augustynek, Sugestia, manipulacja, hipnoza. Difin Warszawa 2008, L.H. Haber, S.Jędrzejewski (red.) Co łączy co dzieli Polaków czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, wyd. KUL, Lublin 2008
W. Takuska-Mróz, Klient sklepu internetowego jako przykład nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym, w: Fenomen Internetu, A.Szewczyk, E.Krok ( red.) Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Katarzyna Rączka, te. 4285, mail: kraczka@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza